JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . IT Manager / Asst. IT Manager
1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2.พัฒนามาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) ในส่วนของงาน Infrastructure งาน Support เพื่อให้การทำงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
17 Jul 19
2 . Operator
- รับโทรศัพท์และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับทางบริษัท - ดูแลห้องประชุม รับจองห้องประชุม - แก้ไข-เพิ่มเติมเบอร์ติดต่อภายใน - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
17 Jul 19
3 . ช่างเทคนิค ประจำสำนักงานภูเก็ต
1. แก้ไขงานครุภัณฑ์ครัวในส่วนของงานระบบต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพงานเบื้องต้น 2. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเย็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำวัน 3. ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
17 Jul 19
4 . Project Coordinator
1. จัดทำและตรวจสอบแผนการดำเนินงานติดตั้งและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย ผู้ผลิตครุภัณฑ์ครัวอุตสาหกรรม และลูกค้า 3. ตรวจสอบสภาพพื้นที่...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)
1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 2. ดำเนินการด้าน ระบบคุณภาพ ของ บริษัท ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftsman
เขียนแบบงานระบบ UL เพื่อติดตั้งเครื่องครัวอุตสาหกรรม

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.จัดทำเอกสาร รายงานข้อมูลนำเสนอต่างๆ และ Support งานเอกสารภายในหน่วยงาน 2.จัดหาและประสานงานด้านต่างๆให้กับ Technical Support Officer ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน 3.ช่วยปร...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000-20,000
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตรวจรับ จัดเก็บ และ จ่ายสินค้า

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งและแก้ไขงานครุภัณฑ์ครัวในส่วนของงานระบบต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพงานเบื้องต้น 2. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเย็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำวัน 3. ดูแลรักษาอุปกรณ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
4 Position
Salary 10,000-15,000
17 Jul 19
10 . โฟร์แมน (Installation Foreman)
-วางแผนงานติดตั้ง และการบริการหลังการขาย นำเสนอ พร้อมควบคุมและดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด -ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลงานติดตั้งครุภัณฑ์ครัว ตรวจสอบคุณภาพของงาน -การฝึกอบรมวิธีการใช้งานแ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000-23,000
17 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs