JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.จัดทำใบเสนอราคา , PR, PO 2.บันทึกรายงานการขาย 3.คีย์ข้อมูลสินค้า 4.ประสานงานขายกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าของในส่วนสำนักงาน และโรงงานบางส่วน 2.ประสานงานกับทาง supplier 3.ตรวจเช็คและรับสินค้า 4.งานอื่นๆของฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดซื้อและจัดหาสินค้าวัตถุดิบและอื่นๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 2.ติดต่อ supplier เกี่ยวกับเอกสารนำเข้าและติดต่อ shipping เพื่อนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 3.ติดตามการส่งของจาก supplier และการเคลมส...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Import & Export
1.ติดต่อประสานงาน ตรวจเอกสารงานนำเข้าสินค้าและเครื่องจักรกับทาง shipping supplier และ forwarder 2.จัดทำและเตรียมเอกสารสินค้าขาเข้า 3.ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องการวางบิลค่าใช้จ่าย 4.ทำสรุปเรื่องงาน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
6 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถรับส่ง CEO (อ่อนนุช - สุขุมวิท 61) และตามที่ผู้บริหารต้องไป 2. ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ 8.00 - 18.00 น. 3. ดูแลรักษารถยนต์ 3 คัน

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Jun 19
7 . Store Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า)รับสมัครด่วน !
1.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้า 3.งานบริหารจัดการสินค้า, สต๊อคสินค้าให้ลูกค้า และสินค้าคงคลัง 4.งานจัดเรียงสินค้าตามรูปแบบและวิธีการที่มาตรฐานกำหนด 5.บริหาร ควบคุม...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Jun 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่ง
-วางแผนงานระบบการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป และระบบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามโซนต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัด -กำกับดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายทั้งหมด -ติดตามและดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าให้ถูกต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary negotiation
24 Jun 19
9 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Jun 19
10 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Jun 19
11 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Jun 19
12 . ผู้แทนขาย (กลุ่มอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร) รับสมัครด่วน !
- ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตามยอดขาย และลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด - ใช้ทักษะการขาย และ การเจรจาต่อรอง เพื่อขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานกำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดทำ ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
5 อัตรา
Salary 40,000-60,000 บาท
24 Jun 19
13 . Key Account Executive (Modern Trade )รับสมัครด่วน !
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 Jun 19
14 . Export Sales Representative
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหลักต่างประเทศ กลุ่ม ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่า เป็นต้น 2.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า แก้ไข้ปัญหาและวางแผนธุรกิจร่วมกัน 3.รวบรวมและวิเคราะห...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
24 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
- งานซ่อมบำรุงเครืองจักร ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในโรงงาน - ติดตามและแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร (PM)

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Trade Marketing Executive)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 Jun 19
18 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
24 Jun 19
19 . ผู้แทนขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Executive)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ช่องทาง Modern Trade) 2. วางแผนช่องทางการขาย ทั้งงบประมาณและการจัดหาพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่าย 3. นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหนายในท้องตลาดได้ 4. ต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jun 19
20 . ผู้แทนขาย : กรุงเทพ, ภูเก็ต, พัทยา, หาดใหญ่, ขอนแก่น, เชียงใหม่ และภาคกลางรับสมัครด่วน !
1. ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า 3. ประสานงานและติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. จัดทำรายงานการเยี่ยมล...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
หลายอัตรา
Salary 40,000-60,000 บาท
24 Jun 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs