JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . Safety Officer
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. วิเคราะห์และประเมินความเสียงด้านความปลอดภัยในการทำงานแต่ละกิจกรรมในองค์กร และประเมินผลกระทบสิ่งแวด...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 Jun 19
2 . เลขานุการผู้บริหาร
1.รับและส่งอีเมล์ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ผู้บริหารฝ่ายขาย 2.เตรียมข้อมูลและบันทึกการประชุมให้ผู้บริหารฝ่ายขาย 3.ติดต่อประสานงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย 4.ดูแลตารางการทำงานของ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
3 . HRD Officer
1.สรรหาว่าจ้างตามแผนกำลังอัตราคน 2.บันทึกประวัติพนักงานที่สรรหาลงระบบ พร้อมออกเอกสารสัญญาจ้าง 3.ดูแลและติดตามการประเมินทดลองงานรวมถึง KPIs พนักงานทุกหน่วยงาน 4.สรุปสถิติพนักงานลาออก และรายงานสรุปก...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบิษัทฯ
25 Jun 19
4 . ธุรการคลังสินค้า
1. คีย์งานในระบบคลังสินค้า (AX) 2. รับสินค้าโอนจากฝ่ายผลิต และตรวจเช็คสินค้าตรงกับเอกสารพร้อมทำการโพสต์รับงานเข้าระบบ 3. เปิดบิล และโพสเอกสารบิลที่เปิดให้จบตามรอบ 4. ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่เกี่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
5 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าวัตถุดิบ (ระดับ Leader)
1. ควบคุมการรับเข้าสินค้า หรือควบคุมการจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ 3. ควบคุมการวางสินค้าเข้า Shelf 4. ควบคุมการรับสินค้าคืนให้ทันตามรอบแจ้งรับ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
6 . Marketing Executive (ส่งเสริมการขายการตลาด)
- ร่วมวางแผนการตลาด และสนับสนุนการขายให้แก่คู่ค้า - แนะนำและให้คำปรึกษาพนักงานขายในการทำกิจกรรมต่างๆ - ผลักดันยอดขาย และส่งเสริมการขายให้แก่ร้านค้า - ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของคู่ค้า - ร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
7 . Creative Art Director
ความรับผิดชอบ : 1.ร่วมวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านงานออกแบบ Graphic/ Multi media ที่ตรงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร 2.กำหนดแนวทางในการออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อรูปแบบต่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
8 . Sales Dealer ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
1. เสนอขายสินค้า ติดตาม และรับผิดชอบยอดขาย 2. ดูแลและบริการลูกค้าเดิม สนับสนุนบริการหลังการขาย 3. ขยายฐานลูกค้า สำรวจตลาดคู่แข่ง และนำเสนอแนวทางการขาย 4. นำเสนอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติง...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive รายเดือนและไตรมาส)
25 Jun 19
9 . Trainer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1. เพิ่มประสิทธิภาพโดยการฝึกอบรม ความรู้ด้านสินค้าให้ทีมเซลล์ 2. พัฒนาทีมเซลล์ให้เป็นที่ปรึกษากับคู่ค้าได้ 3. พัฒนาความรู้สินค้าให้คู่ค้าและพนักงานหน้าร้าน 4. แจ้งหรือฟีดแบคปัญหาที่พบเพื่อพัฒนาต่อไ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ดูแลยานพาหนะของผู้บริหาร ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
11 . Process Development (ประจำ โรงงาน สังขละบุรี)
1.พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบ และคน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับการผลิต จัดเก็บสินค้าคงคลัง และจัดส่ง 3.เสนอแนะโปรเจคเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนของโรงงาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
12 . MIS Specialist
1.ดูแลรับผิดชอบงาน Project ที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบระบบแม่ข่าย (Server) ขององค์กร 3.ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่าย (Network) ขององค์กร 4.ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบระบบความปลอภั...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
13 . Sales Dealer เชียงราย พะเยา น่าน
1.เสนอขายสินค้า ติดตาม และรับผิดชอบยอดขาย 2.ดูแลและบริการลูกค้าเดิม สนับสนุนบริการหลังการขาย 3.ขยายฐานลูกค้า สำรวจตลาดคู่แข่ง และนำเสนอแนวทางการขาย 4.นำเสนอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน แ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive รายเดือนและไตรมาส)
25 Jun 19
14 . Sales Dealer ภาคเหนือ (นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท)
1.เสนอขายสินค้า ติดตาม และรับผิดชอบยอดขาย 2.ดูแลและบริการลูกค้าเดิม สนับสนุนบริการหลังการขาย 3.ขยายฐานลูกค้า สำรวจตลาดคู่แข่ง และนำเสนอแนวทางการขาย 4.นำเสนอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน แ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive รายเดือนและไตรมาส)
25 Jun 19
15 . หัวหน้างานคลังสินค้าวัตถุดิบ (โรงงานสุขสวัสดิ์ 86)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายองค์กรกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และควบคุม FIFO 2.ควบคุมการรับเข้าและจัดจ่ายสินค้าวัตถุดิบให้แผนกผลิตจบตามแผน ทันเวลา 2.1 ส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 Jun 19
16 . Sales Dealer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
1.เสนอขายสินค้า ติดตาม และรับผิดชอบยอดขาย 2.ดูแลและบริการลูกค้าเดิม สนับสนุนบริการหลังการขาย 3.ขยายฐานลูกค้า สำรวจตลาดคู่แข่ง และนำเสนอแนวทางการขาย 4.นำเสนอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน แ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive รายเดือนและไตรมาส)
25 Jun 19
17 . Sales Dealer พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์
1.เสนอขายสินค้า ติดตาม และรับผิดชอบยอดขาย 2.ดูแลและบริการลูกค้าเดิม สนับสนุนบริการหลังการขาย 3.ขยายฐานลูกค้า สำรวจตลาดคู่แข่ง และนำเสนอแนวทางการขาย 4.นำเสนอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน แ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive รายเดือนและไตรมาส)
25 Jun 19
18 . ISO Officer รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมระบบคุณภาพISO 9001 ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง 2.ดูแลควบคุม Internal Audit และจัดทำ Management review 3.ควบคุม ดูแล ปรับปรุง อัพเดทผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคุณภาพ ( K...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
19 . จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานที่จีน)
1.ดำเนินการจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตามสินค้าหรือวัตถุดิบให้ทันต่อความต้องการ 2.จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับเทรนในตลาด 3.จัดทำเอกสารด้านการสั่งซื้อ และการขนส่งจากต่างประเทศ 4.ปร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
20 . IT Support รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1.ดูแลรับผิดชอบงานแก้ไขปัญหา Hardware, Software คอมพิวเตอร์ขององค์กร 2.ดูแลรับผิดชอบระบบสินทรัพย์(Asset IT ,Asset Mobile ,วัสดุสิ้นเปลือง) และจัดซื้ออุปกรณ์ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs