JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร ช่างเทคนิค (แผนกซ่อมแม่พิมพ์พลาสติกสาขาสมุทรสาคร)
ปรับปรุงซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนที่ประกอบแม่พิมพ์ วิเคราะห์ปัญหาการทดสอบแม่พิมพ์จากการผลิต สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการผลิตและซ่อมแซม รักษาและปรับปรุงขั้นตอนการ ISO 9001 ให้สอดคล้องกับนโยบายค...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ
24 May 19
2 . Tooling Manager (ซ่อมแม่พิมพ์พลาสติกสาขาสมุทรสาคร)
-ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมและการบริหารที่แข็งแกร่งแก่ทีมงานที่ทำงานได้ยาก -จัดทำสารตะกั่วและให้คำแนะนำทีมเครื่องมือในการผลิตอะไหล่หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ-การเขียนโปรแกรม CAD และ CAM เพื่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
3 . หัวหน้าแผนก,รองหัวหน้าแผนก Injection (ประจำสมุทรสาคร)
-Assist the Production Manager in the specific areas of product funtion and day-to-day operation -Plan and coordinate the work flow on the production lines to achieve production targets accordance to...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
24 May 19
4 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสมุทรสาคร)
รับวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปควบคุมสต็อคพื้นที่จัดเก็บ เตรียมวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปสำหรับการผลิต-การจัดส่ง ตรวจสอบสินค้าเอกสารการขายก่อนการส่งมอบ ดูแลความสะอาดพื้นที่ทำงาน ปฏิบัติตามกฎและนโยบายอย่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 325/วัน + OT+ เบี้ยขยัน
24 May 19
5 . Engineer QC CMM (ประจำสมุทรสาคร)
สามารถเขียนโปรแกรม CMM ได้เป็นอย่างดี ตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัดเช่น เวอร์เนีย,ไมโครมิเตอร์,ไฮเกจ,มินเกจ รับผิดชอบงาน New Model อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
24 May 19
6 . Engineer QA,QC (ประจำสมุทรสาคร)
-Liaison with customer on queries,feedback,complaints and returns. -Initiate&formulate corrective/preventive action with relevant departments and verify the effectiveness for replying to customer. -...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
24 May 19
7 . Injection Manager (ประจำสมุทรสาคร)
- บริหารควบคุมการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการทำงาน ควบคุมพนักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร - ทบทวนพัฒนาการผลิตใช้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำระบบคุณภา...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
8 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) สาขาสมุทรสาคร
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - ทำรายงานการตรวจสอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 325/วัน
24 May 19
9 . Technician ช่างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก (สาขาสมุทรสาคร)
ทำการบำรุงรักษา-ซ่อมแซมเครื่องฉีดพลาสติก Air compressor cooling power robot ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
10 . Senior Engineer (Project Engineer สาขาสมุทรสาคร)
- ติดตามประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศเกี่ยวกับงาน New Model จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติ - เรียนรู้เกี่ยวกับการ Set Mold และการปรับฉีดพลาสติกเพื่อตอบคำถามกับลูกค้า - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น. *ส...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
11 . ธุรการแผนก QC (สาขาสมุทรสาคร)
- จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก QC ที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบการคีย์ OT,คีย์การลางาน ของพนักงานในระบบ ERP - ประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
12 . พนักงานฝ่ายผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ทำงานใน Line ผลิต (ประจำเครื่องฉีดพลาสติก) - ตัด-ตกแต่งชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - เวลาทำงานปกติจันทร์ - เสาร์ 08.00-16.40 น. *เข้ามากรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ทันที

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน
24 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.งานสรรหาทั้งระบบ,งานประกันสังคม 2.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3.ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.จัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องภายในแผนก 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 6.ทำงานจันทร์ - เสาร์ เว...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
14 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Engineer(B)) สาขาเพชรบุรี
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system, water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept. for factory safe issue.

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
15 . Engineer Punching สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงาน พร้อมโปรแกรม เครื่องจักร Punching - จัดทำรายงานการตรวจเช็คสินค้า สเปคสินค้า ตรวจเช็คเครื่องมือวัด - ตรวจเช็คงานให้ได้ตามการควบคุมคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - รายงานสภาพปัญหาที่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
16 . QC Engineer(ฺB) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
17 . Project Engineer ,Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี)
- Have head-to-end responsibility for a new from conception through to production - Provide an Engineering technical and Quality document to internal and external customer - Provide BOM , WI and use...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
18 . Mold maintenance Technician(lสาขาเพชรบุรี)
- ซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ - ออกแบบแม่พิมพ์ - ตามงาน New model ของลูกค้า

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
19 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
30 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
20 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
21 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
- ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
22 . Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
23 . Manager Project Engineer (ประจำสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
24 May 19
24 . Supervisor หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์พลาสติก (สาขาเพชรบุรี)
ซ่อม บำรุง รักษา ขัดเงา แม่พิมพ์พลาสติก มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC milling และสามารถประสานงานกับฝ่ายผลิตและ new model ได้

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
25 . Engineer(B) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงาน Machine center CNC, เครื่องจักร CNC และ Software CNC - จัดทำรายงาน พร้อมโปรแกรม Software CNC,Power Shape, Master cam ug nx5 - จัดทำรายงานตรวจเช็คงานให้ได้ตามการควบคุมคุณภาพและเป็นไป...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
26 . ช่างเทคนิค ปรับฉีดพลาสติก(สาขาสมุทรสาคร)
1. เปลี่ยนแม่พิมพ์พลาสติก 2. ปรับ Set up mold ให้ฉีดชิ้นงานได้ตาม Spec. 3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการผลิตในกรณีที่พบปัญหาการฉีดชิ้นงานและสามารถรายงานหัวหน้างานได้ 4. รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับเคร...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
30 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
27 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา)
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
28 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี)
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
29 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs