JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor Sales Executive (Furniture)
- ผลักดันทีมให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย - จัดทำแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของงานขายในทีม - ช่วยทีมสนการเจรจาต่อรองกับลูกค้าและปิดการขายให้เร็วขึ้น - ตรวจสอบเอกสารการขาย แบบ รายละเอียด ราคาและเงื่อนไขการ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และตรงกับศักยภาพกระบวนการผลิตขององค์กร - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการ - ออกแบบ และปรังปรุงงานให้ตรงตามความต้องการ - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตา...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
3 . หัวหน้าแผนกงานบริการ/อาคาร
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดภายใน-ภายนอกโรงงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - ดูแลการกำจัดและเก็บวางถังขยะทั่วไปทั้งหมดภายใน-ภายนอกโรงงาน - กำกับดูแลจ่ายงานตามแผนงานและติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
25 Jun 19
4 . แคชเชียร์ / พนักงานต้อนรับ / บาริสต้า (ห้าง Central world )
- ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการในร้าน - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - บริการลูกค้า และต้อนรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ - ชงกาแฟ (เครื่องสำเร็จรูป) ตามสูตรของทางร้าน (บาริสต้า)

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
3 Position
Salary 15,000 ++
25 Jun 19
5 . พนักงานทั่วไป (คนพิการ)
ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
6 . Sales Executive (Furniture)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกลุ่ม ดีไซเนอร์ ผู้รับเหมา - ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม - จัดทำเอกสาร (ใบเสนอราคา ,สัญญากับลูกค้า เป็นต้น) - สรุป Report ประจำวัน ให้หัวหน้าทีม - ต้อนรับลูกค้า (กรณีลูกค้าเยี่ยมชมโร...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สโตร์วัตถุดิบและอุปกรณ์)รับสมัครด่วน !
-ต้องสามารถเคลียร์เอกสารการรับเข้า -ต้องสามารถที่เคลียร์เอกสารส่งบัญชี -บันทึกควบคุมตารางติดตามงานและสูตรผลิต - นำวัตถุดิบและอุปกรณ์ส่งไปยังลานโหลด

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
25 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Project Designer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ออกแบบที่มีความสอดคล้องทั้งทางด้านรูปแบบที่สวยงาม - จัดวาง Furniture Plan และเขียนแบบ Furniture Detail Drawings ตามความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลู...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
25 Jun 19
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (Mock Up)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ - พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้เป็นมาตรฐาน - บริหารจัดการภายในแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
25 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดหา (วัสดุก่อสร้าง)
- ติดต่อ Supplier เพื่อสรรหาวัตถุดิบ (งานก่อสร้าง) ตามการเปิด PR - ต่อรองราคาและเปรียบเทียบ - ออกตรวจและติดตาม Supplier ก่อนมีการจัดซื้อ - เก็บเอกสารข้อมูลแต่ละการจัดหา ตามระบบมาตรฐาน ISO

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs