JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
- บัญชีเจ้าหนี้ (AP) - ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม - ดูแลงานบัญชีและเอกสารด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน - ช่วยหัวหน้างานจัดทำรายงานด้านบัญชีประจำเดือน ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary 16,000 - 19,000
24 Jul 19
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า -รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
3 . Buyer Officer
Responsibilities: 1) Study both competitors and market data to identify trends for new product types or styles, or for changes to customer behaviour. Attend international trade fair...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
2 Position
24 Jul 19
4 . พนักงานรับสินค้าเข้าขากลับ
- รับสินค้าเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบสินค้า Defect, สินค้าเก็บฝาก, งานโอนสินค้าระหว่างสาขา และสินค้าที่ส่งคืน - เก็บข้อมูลและทำรายงานสรุปผลยอดสินค้าที่เข้าระบบในแต่ละวัน - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าคลังสินค้า-อีคอมเมิร์ซ
- ให้บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - ติดตามและแจ้งความคืบหน้าในกรณีสินค้ามีปัญหา เช่นการจัดส่ง/สินค้าไม่ครบ/เปลี่ยนสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
6 . พนักงานสต๊อกสินค้าประจำร้านสาขา
รายละเอียดของงาน - ตรวจรับสินค้าที่มาส่ง และจัดเก็บตามหมวดหมู่ - ดูแลสต็อกสินค้าของทางร้าน - ดูแลตรวจนับสินค้าในสต๊อกคงเหลือ - ช่วยรีดผ้า สำหรับสินค้าจัดโชว์หน้าร้าน สาขาที่เปิดรับสมัคร - JAS...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
15 Position
Salary 15,000 - 17,000 บาท + OT + Incentive ตามยอดขาย
24 Jul 19
7 . พนักงานขายประจำแบรนด์ (Jaspal, CPS, CC-OO, V Eye Wear, Footwork Noir) รับสมัครด่วน !
สาขาที่เปิดรับในกรุงเทพและปริมณฑล : เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ไอคอนสยาม เซ็นทรัลพระราม 3 เวสต์เกต บางใหญ่ เอ็มควอเทียร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลอีสวิลล์ เซ็...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน+คอมมิชชั่น+OT)
24 Jul 19
8 . Non-Merchandisor Supervisor /หัวหน้าแผนกวัสดุสิ้นเปลืองรับสมัครด่วน !
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสำเร็จเสร็จสิ้น ตามเป้าหมาย • พัฒนาปรับปรุงลักษณะขั้นตอนในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน • ตรวจสอบข้อมูลระบบสินค้าจริง เพื่อให้สต็อกส...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jul 19
9 . ผู้จัดการร้านแว่นตาแฟชั่น V EYE WEAR สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เวสต์เกตรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งผู้จัดการร้าน สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เวสต์เกต - ให้คำแนะนำและบริการตรวจวัดสายตา - บริหารงาน และดูแลเรื่องต่างในสาขาให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน การเงินการบัญชีในร้าน เครื่องมือและ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
24 Jul 19
10 . วิศวกรการผลิต (IE)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิาพและประสิทธิผลตามข้อกำหนด - วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่า...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
11 . Barista (EastVille,IconSiam,Terminal21)
1.ชงกาแฟและเครื่องดื่มตามสูตรที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ 2.รับผิดชอบการตรวจรับและบริหารวัตถุดิบหรือ Stock สินค้า 3.ดูแลรับผิดชอบความสะอาดของร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ 4.รับ ord...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
ึ7
Salary ฐาน 15,000 บาท ขึ้นไป
24 Jul 19
12 . หัวหน้างานขาย(Sales Supervisor/ Sales Representative-Home Fashion)
ความรับผิดชอบ : • รับผิดชอบยอดขายในกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้าในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะ มอล์ล โรบินสัน เป็นต้น ให้บรรลุตามเป้าหมาย • นำเสนอผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ป...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
3 Position
24 Jul 19
13 . Demand & Supply Specialist
1.วางแผน และพยากรณ์ แผนความต้องการทั้งหมดให้สอดคล้องกับรอบการขายตามรอบปีปฏิทิน 12 เดือน สำหรับทุกแบรนด์ เพื่อวางแผนด้านดีมาน และซัพพลายเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และ งบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งตลาดภายใน...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
24 Jul 19
14 . SALES MANAGER - HOME FASHIONรับสมัครด่วน !
Reporting to the Marketing & Sales Manager-Home Fashion, he/she will be responsible for Sales Management of our branded bed and bath products both in Bangkok and upcountry market. The responsibilities...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
24 Jul 19

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
16 . รับสมัคร พนักงานประจำร้านแว่นตาแฟชั่น สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
About...... V Eyewear We love fashion. We love eyewear. And we love people. But what we don’t love are the ever-increasing prices people are being asked to pay for so-called “designer” eyewear. We...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Jul 19
17 . Assistant Section Manager - Application Support
Responsibilities: Manage Apparel system for users in our affiliated companies in Singapore, Malaysia and other assigned bases both front end and back end Study the business flow and users’ require...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary .
24 Jul 19
18 . Inventory Control Asst.Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมสินค้าคงคลัง) รับสมัครด่วน !
สถานที่ปฏิบัติงาน บางพลี สมุทรปราการ หน้าที่และความรับผิดชอบ : • ควบคุมบริหารจัดการสินค้าคงคลังของศูนย์กระจายสินค้า ทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง • บริหารจัดการพื้นที่จัด...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jul 19
19 . หัวหน้าเขตขาย (Area Sales Supervisor)
ตำแหน่งนี้รายงานขึ้นตรงต่อผู้จัดการขาย รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรับเป้าการขายไปบริหารร่วมกับผู้จัดการร้านในเขตที่ดูแล ทำหน้าที่สื่อสารแผนงานและกลยุทธการขาย นโยบาย และโปรแกรมก...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
24 Jul 19
20 . PRODUCT DEVELOPMENT SUPERVISOR – APPAREL
The incumbent will be responsible for fabric and other materials sourcing and development. He/she will ensure that fabric / trims & Accessories / proto / salesman samples are developed to meet the com...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary **
24 Jul 19
21 . เจ้าหน้าทีบัญชีตรวจสอบสาขา (Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีสต๊อกสินค้าของร้านค้า หรือ สต๊อกที่ห้างฯ - ตรวจสอบเงิน สินค้า ฯลฯ) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานบัญชีสินค้าของร้านสาขา และในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยัสปาล จำกัด
3 อัตรา
24 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)รับสมัครด่วน !
- ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการขายจากทุกสาขาเพื่อมาทำการวิเคราะห์ยอดขายทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการประมาณการยอดขาย (sales forecasting) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัย...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
24 Jul 19
23 . Purchasing Officer - Fabric/Accessories
รับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุประกอบในตัวเสื้อเพื่อการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องประดับ - วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบส่งซื้อ (Purchase Order: P/O) เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ - ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงกา...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 อัตรา
24 Jul 19

บริษัท ยัสปาล จำกัด
24 Jul 19
25 . พนักงานคลังสินค้า
พนักงานในสายงานปฏิบัติการ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17-00 น.) มีค่าล่วงเวลา(โอที)/ค่าทำงานในวันหยุด + เบี้ยขยันรายเดือนและราย 3 เดือน + รางวัลสถิติการมาทำงานดี + ปรับค่าจ้างประจำปี + โบนัสประจำปี ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
จำนวนมาก
24 Jul 19
26 . พนักงานธุรการคลังสินค้าUrgently Required !
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและการประสานงานในฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-17:00 น.)

บริษัท ยัสปาล จำกัด
5 อัตรา
Salary อัตราเงินเดือนสำหรับผู้มีวุฒิป.ตรี 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน
24 Jul 19

บริษัท ยัสปาล จำกัด
หลายอัตรา
Salary พนักงานแพทเทิร์น เงินเดือน 16,000-30,000 บาท ขึ้นกับฝีมือ-ประสบการณ์
24 Jul 19
28 . พนักงานขายประจำร้าน (ร้านเสื้อผ้า/ร้านกระเป๋า-รองเท้า/ ร้านแว่นตา) ในกทม-ตจว.รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงาน (1)ดูแลร้านและสินค้าในร้านให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ พร้อมต้อนรับลูกค้าในทุกๆ วัน (2)เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้า นโยบายการขาย-การให้บริการ-โปรโมชั่น-CRM-ระเบียบปฏิบัติต่างๆ-ระเบี...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
Salary รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น + อินเซ็นทีฟเมื่อบรรลุเป้าหมาย + OT)
24 Jul 19
29 . ผู้จัดการร้าน/ รองผู้จัดการร้าน (เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น)Urgently Required !
ผู้จัดการร้าน - บริหารร้าน ดูแลความเป็นระเบียบและสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ดูแลดิสเพลย์สินค้าหน้าร้าน และการจัดเก็บสินค้าในห้องสต๊อกรูมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม - ประสานงาน...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือนผจก.ร้าน 16,500 บาท ขึ้นไป, รองผจก.ร้าน 13,000 บาท ขึ้นไป)
24 Jul 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs