JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์หรือ Organic 2. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้่นที่ 3. ลงพื้่นที่เพื่อติดตามและประเมินผลของกลุ่มเกษตรกร 4. หาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
2 . นักโภชนาการ กำหนดอาหาร
-ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค -นำ เสนอ/ค้นหาข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค -คำนวณพลังงานด้านอาหาร กำหนดปริมาณที่พอเหมาะ...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อออนไลน์ ทั้งหมด 2. วิเคราะห์ รวบรวมปัญหาต่างๆ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 3. สามารถเขียนสคริป บทพูด บทวีดีโอ และอื่นๆ ได้ดี 4. ดูแลประสานงานในช่องทางการสื่อสารหลัก...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . พนักงานบัญชี
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า/ตั้งหนี้ 2. เตรียมเอกสารการจ่ายเงินเจ้าหนี้ให้ตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและเตรียมข้อมูลสำหรับรายงภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร 4. ตรวจ...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
2 คน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
- ควบคุมบริหารสินค้าคงคลัง (รับสินค้า, จ่ายสินค้า, ควบคุมปริมาณสินค้าในคลัง) - ควบคุม และจัดการแผนการขนส่งประจำวันให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ - แก้ไขหรือรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานให้หัวหน...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
6 . พนักงานประจำร้าน
- บริการลูกค้าภายในร้านเลมอนฟาร์ม - แนะนำสินค้า, จัดเรียงสินค้า - ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ, ประชาชื่น, สุขุมวิท39, เพชรเกษม57, ประดิษฐ์มนูธรรม, พาราไดซ์พาร์ค(เสรี), ชิดลม, ซีคอนบางแค, ราชพฤกษ์ (The walk...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป (ยังไม่รวม Incentive,OT)
17 Jul 19
7 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV ฯลฯ) รวมทั้ง Software ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท 2. สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัด ทำข้อกำหน...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
17 Jul 19
8 . โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
ดูแลพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลโปรแกรมของบริษัทฯ

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ค้าปลีก)รับสมัครด่วน !
-บริหารสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย -บริหารยอดขายสินค้า -คัดเลือกสินค้าอุปโภค, บริโภค -ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการขายเพื่อพัฒนาสินค้าและยอดขาย -ประสานงาน Supplier -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ภงด 2,3,53 ภพ30 เพื่อนำส่งสรรพากร ...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
17 Jul 19
11 . พนักงานขับรถ/พนักงานคลังสินค้า
ตรวจนับสินค้าก่อนและหลังส่งสินค้า ขนย้ายรับส่งสินค้า

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
12 . แม่ครัว/ พ่อครัว สาขาชิดลม (สมัครงานเริ่มงานทันที)
- ทำและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน - สร้างสรรค์เมนูต่างๆ เพิ่มเติม - ดูแลทีมงานภายในครัว - บริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
17 Jul 19
13 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเลมอนฟาร์ม ทั่วกรุงเทพ.
-บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์การขายประจำสาขา -บริหารจัดการทีม, พนักงานประจำสาขาที่รับผิดชอบ เช่น การจัดตารางเวลาการทำงาน เป็นต้น -ดูแลกำกับการให้บริการในด้านต่างๆ กับลูกค้า

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jul 19
14 . วิศวกรโครงการ
ประสานกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง หรือบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Jul 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs