JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานแรงงานสัมพันธ์
-งานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ด้านประกาศบังคับใช้ กำกับ ดูแล ให้เป็นตามคำสั่ง ประกาศ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ -งานด้านกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กร และกิจกรรมด้านสังคม ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน+ประสบการณ์
19 Aug 19
2 . Accounting Supervisor (หัวหน้าบัญชี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี ทั้งระบบ รับ-จ่าย และ ระบบ ซื้อ-ขาย - ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.3 , ภงด. 53 พร้อมเอกสารประกอบ - ตรวจสอบการทำ ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
3 . วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า M&E(สาขาลาดพร้าว)
- รับผิดชอบควบคุมงาน Project Construction - ควบคุมงานระบบประกอบอาคารให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ระบุในแบบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - ควบคุ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
1 Position
Salary 25,000+ประสบการณ์
19 Aug 19
4 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสอง (BENZ,BMW,Multi-Brand)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขายรถยนต์ให้กับลูกค้าที่สนใจ 2. ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลพร้อมทั้งแนะนำวิธีการขั้นตอน ในการซื้อรถยนต์ 3. สร้างความพึงพอใจ และบริการที่ดีต่อลูกค้า 4. ประจำสาขาลาดพร้าว112,พระราม3,เกษตรนวมินท...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (30,000 - 100,000 บาท)
19 Aug 19
5 . Service Advisor (ประจำสาขาถนนพระราม3)
1.รับรถลูกค้า ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการนำรถเข้าใช้บริการ 2.แจ้งรายละเอียดในการซ่อม พร้อมราคาประเมินเวลาในการซ่อม กำหนดวันซ่อมเสร็จ 3.นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง และ Lifestyle

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000+Incentive
19 Aug 19
6 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขายกลุ่มลูกค้าราย) - ประจำลาดพร้าว,ศรีนครินทร์,ระยอง
1. นำเสนอการขายบริการของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (หน่วยงานราชการ, บริษัทเอกชน, โรงงานอุตสาหกรรม) 2. ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ 3. ทำ Report เสนอหัวหน้างานและเอกสารอื่นๆ ติดต่อธีรยุทธ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 อัตรา
Salary 25,000 + คอมมิชชั่น
19 Aug 19
7 . Sales Consultant PeugeotUrgently Required !
1. รับผิดชอบการขายตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด 2. ให้คำปรึกษาลูกค้า ตอบข้อสงสัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเรื่องสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ให้บริการที่ประทับใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษั...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
15 Position
Salary 10,000
19 Aug 19
8 . แคชเชียร์
-ดำเนินการรับรถลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการเข้ารับบริการ -เปิดใบแจ้งซ่อมตามตามรายละเอียดที่ลูกค้ามีความประสงค์แจ้งซ่อม -ดำเนินการเบิกอะไหล่และบันทึกข้อมูลสต๊อกอะไหล่ -สรุปค่าใช้จ่ายเมื่อซ่...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary N/A
19 Aug 19
9 . Quality Consultant & Internal Audit รับสมัครด่วน !
-ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบคุณภาพให้กับบริษัท -เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจประเมินมาตราฐานต่างๆของบริษัทในเครือพร้อมจัดทำรายงาน -ดูแลและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัทฯ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2 Position
Salary N/A
19 Aug 19
10 . ช่างยนต์(MMS Bosch ลำลูกกา,ราชพฤกษ์,บางแสน,ระยอง,พัทยา)รับสมัครด่วน !
- รับงานซ่อม ตามที่ลูกค้านำรถเข้ามาใช้ในศูนย์บริการ - ตรวจสอบงาน วิเคราะห์แก้ไข ปัญหางานซ่อมที่ลูกค้านำรถมาใช้ในศูนย์บริการ

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
10 Position
Salary 12,000-20,000+Incentive
19 Aug 19
11 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ MINI ประจำสาขาเอกมัย ซอย7,พระราม4, Paragon, ICONSIAM
• เปิดการขายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาในโชว์รูม • ปิดการขาย รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด • ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดอีเว...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 Position
Salary เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
19 Aug 19
12 . Sales Consultant/ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (BMW)สาขาพระราม4,ลาดพร้าว112
1. พิชิตเป้าหมายการขายและทิศทางของทางที่บริษัทกำหนด 2. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตัวเอง, โชว์รูม , บริษัท 3. ดูแลความเรียบร้อยในโชว์รูมและรถที่อยู่ในโชว์รูม 4. รับผิดชอบการขาย, การเก็บเอกส...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,500+commission
19 Aug 19
13 . ขับรถส่วนกลาง ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ /ผู้บริหารชาวไทย รู้ผลทันที!!รับสมัครด่วน !
1) ขับรถรับ-ส่งนายจากบ้านไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง 2) ขับรถส่วนกลาง รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่ง 3) ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ 4) ทำงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 10,000 - 14,000 บาท ตามตกลง / OT ตามจริง / สวัสดิการอื่นตามตกลง
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาลาดพร้าว 112
1.ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร Payment Voucher ก่อนการทำจ่ายเงิน 2.จัดทำเช็คแยกตามสขาและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินตรวจสอบ และนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อส่งนามในเช็ค 3.จัดทำรายงานทะเบียนคุมเช็ค (ทะเบียน...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
3 Position
Salary N/A
19 Aug 19
15 . ช่างยนต์ Honda (ประจำสาขาหัวหมาก,บางนา)รับสมัครด่วน !
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลื่อนไส้กรอง เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ , เปลี่ยนผ้าเบรก , ตรวจเช็คระบบช่วงล่าง

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
5 Position
19 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs