JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าบัญชีตรวจสอบภายใน (สนง.พระราม3)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานและตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ (บัญชีจ่าย , สินทรัพย์) - รวบรวมเอกสารด้านเจ้าหนี้ทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ด้านบัญชีเจ้าหนี้ , การจ่ายเจ้าหนี้ Payment เข้...

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
1อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
2 . Programmer ( พระราม3 )รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาโปรแกรมตามที่ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ใช้ต้องการ 2.ออกแบบระบบและพัฒนารายงานตามความต้องการ 3.สร้างและออกแบบการจัดการฐานข้อมูล

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
15 Jan 19
3 . หัวหน้าหน่วยงานผลิต / และProduction control / วิศวกรเทคนิค
1.ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2.ผลิตงานส่งมอบให้ลูกค้าได้ OTIF 100% 3.เพิ่มกำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE) 4.ทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียโดยใช้ 8D 5.ควบค...

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 Jan 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs