JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ QA Lab (โรงงานรังสิต)
รับผิดชอบงานด้านการควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของทางด้านจุลชีววิทยา ด้านเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือความสะอาดของอุปกรณ์ เพื่...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
24 May 19
2 . Receptionist (Hua Mak)
1. รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรติดต่อเข้ามาในแต่ละวันและโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อคนในบริษัท 3. สรุปรายงานค่าโทรศัพท์และการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 4. รับเอกสารจาก...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 May 19

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
3 อัตรา
24 May 19

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 May 19

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 May 19
6 . ผู้ชำนาญการพัฒนางานขาย (Sale Training)
- สอนเทคนิค และวิธีการเสนอขาย/จัดเรียงสินค้า/เทคนิคการเจรจาต่อรอง/การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ Van Distributor - พัฒนาช่องทางพิเศษให้กับ Distributor - ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของ Distributor

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 May 19
7 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (โรงงานรังสิต)
- ทำงานในโรงงานผลิต - ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
5 อัตรา
24 May 19
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
1. วางแผนการขาย ดูแลงานขายในพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการหลังการขาย 2. ดูแลลูกค้าหลักประจำภูมิภาคต่างๆและศูนย์กระจายสินค้า 3. เป็นตัวแทนบริษัทนำข้อมูลที่จำเป็นไปเสนอร้านค้า ระดับเอเย่นหรือ โฮลเซลล์ ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
24 May 19
9 . ช่างควบคุมการผลิต (โรงงานรังสิต)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงด้านเครื่องจักรกลต่างๆในโรงงาน - ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
24 May 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs