JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย (ขับรถมอเตอร์ไซด์จดออเดอร์) สาขากระทุ่มแบน
ดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้าในรูปแบบการจด Order ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการทำกิจกรรมการตลาด การจัดเก็บเงินจากการขายสินค้า และการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บเงินจากการขายปร...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 Position
12 Dec 18
2 . พนักงานขาย (ขับรถมอเตอร์ไซด์จดออเดอร์) - สาขารังสิต
ดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้าในรูปแบบการจด Order ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการทำกิจกรรมการตลาด การจัดเก็บเงินจากการขายสินค้า และการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บเงินจากการขายปร...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
12 Dec 18
3 . พนักงานรับจ่ายสินค้า (ศูนย์กระจายสินค้าคลองหลวง)
- ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกในคลังสินค้า - บันทึกข้อมูลในระบบ SAP

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
12 Dec 18
4 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานหนองแค)
เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
12 Dec 18

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
12 Dec 18
6 . พนักงานขับรถยก (Forklift) (ศูนย์กระจายสินค้าคลองหลวง)รับสมัครด่วน !
- ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า และนำไปจัดเก็บตามที่กำหนด หรือส่งมอบให้รถขนส่งทุกประเภท ให้จำนวน ประเภท และคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วน ตามที่พนักงาน รับ-จ่าย หรือผู้บังคับบัญชากำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2 อัตรา
12 Dec 18
7 . พนักงานประกันคุณภาพ (ม.6 วิทย์-คณิต) (โรงงานรังสิต)
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
12 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ (สำนักงานหัวหมาก)
-รวบรวม และบันทึกข้อมูลในการทำงบประมาณประจำปี -จัดทำงบการเงิน กำไร /ขาดทุนรวม เปรียบเทียบกับงบประมาณ

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
12 Dec 18
9 . เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด
1. วางแผนการขาย ดูแลงานขายในพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการหลังการขาย 2. ดูแลลูกค้าหลักประจำภูมิภาคต่างๆและศูนย์กระจายสินค้า 3. เป็นตัวแทนบริษัทนำข้อมูลที่จำเป็นไปเสนอร้านค้า ระดับเอเย่นหรือ โฮลเซลล์ ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
12 Dec 18
10 . วิศวกรควบคุมการผลิต / วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานรังสิต)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลพนักงาน วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร, งานสอบเทียบเครื่องมือวัด และพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Dec 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs