JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์กับทางสมาชิก - รับข้อร้องเรียนทุกช่องทาง และประสานงานเพื่อแก้ไข - ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก้ไขกับสมาชิก - จัดทำรายงาน และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.0...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา ด่วนมาก
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
20 Sep 18
2 . หัวหน้างานฝ่ายควบคุมคุณภาพ (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
1 วางแผนในการทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพะเคมี และเชื้อจุรินทรีย์ของน้ำดิบ และน้ำระหว่างกระบวนการผลิต และน้ำสำเร็จรูป 2 รับผิดชอบวางแผน กำหนด ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิตและควบคุมการปฎิบัติในห้องปฏ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา (รับสมัครด่วน)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
20 Sep 18
3 . หัวหน้างานผลิต (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
1ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2บันทึก ติดตาม และ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหนดไว้ 3วางแผนและจัดการกำลังคนในฝ่ายผลิต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
20 Sep 18
4 . ช่างไฟฟ้า (electrician)/ ช่างซ่อมบำรุง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/มอบหมายให้โดยรวดเร็วและถูกต้อง 3.เมื่อได้รับแจ้งจากการบอกกล่าว , ใบงานแจ้งซ่อม จากพนักงานฝ่ายผลิต , ผู้จัดการ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Sep 18
5 . หัวหน้าโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล ประจำคลังสินค้าบางพลี (รพ.บางนา 2) รับ 2 อัตรา ประจำคลังสินค้าพระราม 3 รับ 3 อัตรา ประจำคลังสินค้าทวีวัฒนา (ซ.สมาคมชาวปักษ์ใต้) รับ 2 อัตรา ประจำคลังสินค้าประ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
10 กว่าอัตรา ประจำศูนย์กระจายสินค้า 14 แห่งทั่วกรุงเทพฯ
Salary 20,000 -24,000 บาท
20 Sep 18
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Sep 18
7 . พนักงานขับรถส่งน้ำดื่ม 18.9 L (ประจำศูนย์กระจายสินค้าดอนเมือง/ประเวศ ) รับสมัครด่วน !
1. ส่งน้ำตามรอบส่งที่หัวหน้าและผู้จ้ดการบริการมอบหมาย 2. ส่งน้ำให้ลูกค้า ทั้งนอบรอบส่งตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าตำแหน่ง + เบี้่ยขยัน
20 Sep 18
8 . หัวหน้างานธุรการขายเน้นสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สำนักงานขายโฮมเพลส รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการทำงานของธุรการขายให้อยู่ในกฎข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท 2.มอบหมายและกำหนดแนวทางการทำงานให้ธุรการขาย ตามนโยบายที่ได้รับจาก MD 3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ตรวจสอบและติดตามผลง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Sep 18
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (รามอินทรา/สาทร)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยกน้ำถัง 18.9 ลิตร ขึ้นรถลำเลียง และยกถังเปล่าลงจากรถลำเลียง 2.ยกสินค้าสำเร็จรูปประเภทน้ำแพ็คขนาดบรรจุต่างๆ ขึ้นรถลำเลียง 3.ยกพาเลทเปล่าที่มาจากคลังสินค้าอื่นๆ ลงจากรถ 4.จัดเรียงน้ำที่ยกจากร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน (ไม่รวม OT)
20 Sep 18
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (checker) เทพารักษ์/ประเวศรับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง - ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่ขึ้นรถแต่ละคันให้ถูกต้อง ตามเอกสารที่เบิก - จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้า - สรุปรายงานการเบิก คืนส...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Sep 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs