JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานฝ่ายควบคุมคุณภาพ จบสาขาเคมี (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
1วางแผนในการทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพะเคมี และเชื้อจุรินทรีย์ของน้ำดิบ และน้ำระหว่างกระบวนการผลิต และน้ำสำเร็จรูป 2รับผิดชอบวางแผน กำหนด ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิตและควบคุมการปฎิบัติในห้องปฏิบ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
18 Dec 18
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สำนักงานวิภาวดีรังสิต 43) รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารด้านบัญชีของทางบริษัทฯ - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
18 Dec 18
3 . ช่างซ่อมบำรุง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/มอบหมายให้โดยรวดเร็วและถูกต้อง 3.เมื่อได้รับแจ้งจากการบอกกล่าว , ใบงานแจ้งซ่อม จากพนักงานฝ่ายผลิต , ผู้จัดการ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 Dec 18
4 . SQL Developer Freelanceรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาระบบงานโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลการทำงานของโปรแกรมที่ทางฝ่ายจัดขึ้น 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
18 Dec 18
5 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรโรงงาน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในสายการผลิตทั้งหมด 2. บันทึกพารามิเตอร์ แจ้งซ่อม ติดตามซ่อม ประสานงานซ่อมเครื่องจักร 3. เปลี่ยนขนาดเครื่องผลิตน้ำดื่ม พร้อมปรับแต่งเครื่องจักรเบื้องต้น 4. ตรวจสอบความพร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราจำนวนมาก
Salary 14,000 บาทขึ้นไป (ค่าตำแห่ง 1,500 -3,000 บาท) โอที,ค่ากะ
18 Dec 18
6 . หัวหน้าโลจิสติกส์ (สาทร/สุุขุมวิท 50/รามอินทรา) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มสปริงเคิล ถัง 18.9 L ประจำคลังสินค้าสาทร รับ 1 อัตรา (ซ.จันทร์ 18/7) ประจำคลังสินค้าสุขุมวิท 50 รับ 1 อัตรา (เสนาแวร์เฮ้าส์) ประจำคลังสินค้ารามอินทรา รับ 1 อัตรา (พร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
รับหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ประจำศูนย์กระจายสินค้า 14 แห่งทั่วกรุงเทพฯ
Salary 20,000 -24,000 บาท
18 Dec 18
7 . พนักงานขับรถส่งน้ำดื่ม 18.9 L (ประจำรามอินทรา/บุคคโล/พระราม 3/บางเสาธง ) รับสมัครด่วน !
1. ส่งน้ำตามรอบส่งที่หัวหน้าและผู้จ้ดการบริการมอบหมาย 2. ส่งน้ำให้ลูกค้า ทั้งนอบรอบส่งตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าตำแหน่ง + เบี้่ยขยัน
18 Dec 18
8 . หัวหน้างานธุรการขายเน้นสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สำนักงานขายโฮมเพลส รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการทำงานของธุรการขายให้อยู่ในกฎข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท 2.มอบหมายและกำหนดแนวทางการทำงานให้ธุรการขาย ตามนโยบายที่ได้รับจาก MD 3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ตรวจสอบและติดตามผลง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 Dec 18
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยกน้ำถัง 18.9 ลิตร ขึ้นรถลำเลียง และยกถังเปล่าลงจากรถลำเลียง 2.ยกสินค้าสำเร็จรูปประเภทน้ำแพ็คขนาดบรรจุต่างๆ ขึ้นรถลำเลียง 3.ยกพาเลทเปล่าที่มาจากคลังสินค้าอื่นๆ ลงจากรถ 4.จัดเรียงน้ำที่ยกจากร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน (ไม่รวม OT)
18 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (checker) ประเวศ/สาทร/สุขุมวิท 50/บุคคโลรับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง - ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่ขึ้นรถแต่ละคันให้ถูกต้อง ตามเอกสารที่เบิก - จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้า - สรุปรายงานการเบิก คืนส...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นตามประสบการณ์และความสามารถ)
18 Dec 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs