JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งน้ำดื่ม รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Mar 18
2 . Key Account Managerรับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนติดต่อประาสานงานกับสายงานบริหารสินค้า (merchandising) -เป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อประสานงาน ดำเนินการเจรจาต่อรองข้อตกลงทางการค้าภายใต้นโยบายการขายขององค์กร ตลอดจนสร้างค...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา (รับสมัครด่วน)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
20 Mar 18
3 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ดูแลงานวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (TPM) คิดค้นเสนอแนะสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยให้การทำงานของฝ่ายผลิตง่ายขึ้น และซ่อมบำรุงเฉพาะหน้าในส่วนของเครื่องจักรกลโรงงาน ร่วมกับทีมวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป้าหมายในการ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา (ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์)
Salary 20,000 - 30,000 บาท หรือตามตกลง
20 Mar 18
4 . ช่างไฟฟ้า (electrician)/ ช่างกลโรงงาน รับมีประสบการณ์งานไฟฟ้า 1 ปีรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/มอบหมายให้โดยรวดเร็วและถูกต้อง 3.เมื่อได้รับแจ้งจากการบอกกล่าว , ใบงานแจ้งซ่อม จากพนักงานฝ่ายผลิต , ผู้จัดการ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Mar 18
5 . Java Technical Analysis และ Java Developer ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปรับสมัครด่วน !
หน้าที่ของ Java Technical Analysis 1 วิเคราะห์ และสามารถออกแบบระบบเบื้องต้นได้ 2 พัฒนาระบบงานโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3 วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
Salary ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
20 Mar 18
6 . หัวหน้าโลจิสติกส์ (ควบคุมการจัดส่งสินค้า-บริการลูกค้า ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง,ยอดลูกค้า ,จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน,การจัดส่งลูกค้าใหม่,การเข้าเ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Mar 18
7 . พนักงานขับรถส่งน้ำดื่ม 18.9 L (ประจำคลังสินค้ากิ่งแก้ว/ดอนเมือง วิภาวดีรังสิต ) รับสมัครด่วน !
1. ส่งน้ำตามรอบส่งที่หัวหน้าและผู้จ้ดการบริการมอบหมาย 2. ส่งน้ำให้ลูกค้า ทั้งนอบรอบส่งตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา ด่วนมาก!!!
Salary เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าตำแหน่ง + เบี้่ยขยัน
20 Mar 18
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายงาน Checklist การตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ - วิเคราะห์ง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 Mar 18
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (กิ่งแก้ว/ดอนเมือง/พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยกน้ำถัง 18.9 ลิตร ขึ้นรถลำเลียง และยกถังเปล่าลงจากรถลำเลียง 2.ยกสินค้าสำเร็จรูปประเภทน้ำแพ็คขนาดบรรจุต่างๆ ขึ้นรถลำเลียง 3.ยกพาเลทเปล่าที่มาจากคลังสินค้าอื่นๆ ลงจากรถ 4.จัดเรียงน้ำที่ยกจากร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน (ไม่รวม OT)
20 Mar 18
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้ากิ่งแก้วรับสมัครด่วน !
-ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง -ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่ขึ้นรถแต่ละคันให้ถูกต้อง ตามเอกสารที่เบิก -จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้า -สรุปรายงานการเบิก คืนสินค้...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 Mar 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs