JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน (สำนักงานวิภาวีรังสิต 43) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
1.นำเช็คเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคารประจำวัน 2.รวบรวมเอกสารการรับชำระเงินเพื่อตัดรับชำระหนี้ 3.บันทึกข้อมูลค่าคอมมิชชั่นผู้ประกอบการรถร่วม 4.จัดเก็บเอกสารค่าคอมมิชชั่น รายงานการฝากเก็บเงินเข้าแฟ้ม 5.บ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
16 Jun 18
2 . ช่างไฟฟ้า (electrician)/ ช่างกลโรงงาน รับมีประสบการณ์งานไฟฟ้า 1 ปีรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/มอบหมายให้โดยรวดเร็วและถูกต้อง 3.เมื่อได้รับแจ้งจากการบอกกล่าว , ใบงานแจ้งซ่อม จากพนักงานฝ่ายผลิต , ผู้จัดการ...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jun 18
3 . Java Technical Analysis และ Java Developer ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปรับสมัครด่วน !
หน้าที่ของ Java Technical Analysis 1 วิเคราะห์ และสามารถออกแบบระบบเบื้องต้นได้ 2 พัฒนาระบบงานโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3 วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
Salary ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
16 Jun 18
4 . หัวหน้างานบริการจัดส่งน้ำดื่ม 18.9 L ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุม/ปรับปรุงยอดส่ง, ยอดลูกค้า, จำนวนผู้ประกอบการให้เหมาะสมตามแต่สภาพการจัดส่งในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการบริการจ้ดส่งในขั้นตอนการจัดส่งประจำวัน, การจัดส่งลูกค้าใหม่, การเข...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jun 18
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่งน้ำดื่ม (บุคคโล,กิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้างจัดส่ง ให้อยู่ในระเบียบข้อบัง...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jun 18
6 . พนักงานติดรถส่งน้ำดื่ม ศูนย์กระจายสินค้าประเวศ / ศูนย์กระจายสินค้ากิ่งแก้วรับสมัครด่วน !
- จัดส่งสินค้า (น้ำดื่มขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร)ให้กับลูกค้าประเภทบ้าน ,สำนักงาน และที่อยู่อาศัย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jun 18
7 . พนักงานขับรถส่งน้ำดื่ม 18.9 L (ประจำคลังสินค้ากิ่งแก้ว/ดอนเมือง วิภาวดีรังสิต ) รับสมัครด่วน !
1. ส่งน้ำตามรอบส่งที่หัวหน้าและผู้จ้ดการบริการมอบหมาย 2. ส่งน้ำให้ลูกค้า ทั้งนอบรอบส่งตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าตำแหน่ง + เบี้่ยขยัน
16 Jun 18
8 . Sale Representative สำนักงานขายโฮมเพลส (ทองหล่อ 13) รับมีประสบการณ์รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย และรักษาลูกค้าเก่า - วางแผนในการหาลูกค้าใหม่ - ปฏิบัติงานวัน (จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
Salary เงินเดือนประจำ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน และ คอมมิชชั่นจากการขาย
16 Jun 18
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (กิ่งแก้ว/พระราม 3/รามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถยกน้ำถัง 18.9 ลิตร ขึ้นรถลำเลียง และยกถังเปล่าลงจากรถลำเลียง 2.ยกสินค้าสำเร็จรูปประเภทน้ำแพ็คขนาดบรรจุต่างๆ ขึ้นรถลำเลียง 3.ยกพาเลทเปล่าที่มาจากคลังสินค้าอื่นๆ ลงจากรถ 4.จัดเรียงน้ำที่ยกจากร...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน (ไม่รวม OT)
16 Jun 18
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (checker) พระราม 3/กิ่งแก้ว/บุคคโล/รามอินทรา/บางเสาธงรับสมัครด่วน !
- ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง - ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่ขึ้นรถแต่ละคันให้ถูกต้อง ตามเอกสารที่เบิก - จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้า - สรุปรายงานการเบิก คืนส...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
รับหลายอัตรา (ด่วนมาก)
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 Jun 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs