JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineer
1.หาลูกค้า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในพื้นที่ขายที่กำหนด(ภาคตะวันออก) 2.ให้ข้อมูลด้านเทคนิคเเละวิศวกรรม รวมถึงทดสอบ Spec ของผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำรายงาน

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป +ค่าน้ำมัน 10,000 +ค่าใบ กว.2,500 บาท (ถ้ามี)
22 Jul 19
2 . Sales Executive (ลาว)
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์เเละบริการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.รักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมเเละขยายฐานเเละหาลูกค้ารายใหม่ 3.ดูเเลฐานลูกค้า 4 ประเทศ ได้เเก่ ลาว,กัมพูชา,พม่า,เวียดนาม 4.เขียนรายงาน

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น(ต่างหาก)
22 Jul 19
3 . Sales Executive (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ 3.เจาะกลุ่มลูกค้าไชต์งานต่างๆ โครงการก่อสร้าง และร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก-ใหญ่ 4.ทำงาน(จันทร์-เสาร์)

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
22 Jul 19
4 . Sales Executive Urgently Required !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.รักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐาน และหาลูกค้ารายใหม่ 3.ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น+Incentive (ต่างหาก)
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ LAB รับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุงและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2.คำนวณสูตรวัตถุดิบ คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและปรับปรุงวัตถุดิบ 3.รับผิดชอบโครงการใหม่ๆเกี่ยวกั...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 -18,000 บาท
22 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs