JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า - ประจำโรงงานนิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. เช็คสินค้าและเคลื่อนย้ายสู่หน่วยงานขนส่ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **ไม่มีสวัสดิการรถรับส่ง แต่มีสวัสดิการค่าเดินทางให้แทนค่ะ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
หลายอัตรา
20 Jul 19
2 . Media Buyer
- Planning in detail in terms digital media planner – Facebook Ads, Line, YouTube. - Set up campaigns, including, if applicable, building social, search, or biddable campaigns in-platform such as Fac...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
3 . Brand Content Marketing Specialist (Social Media)
• Accountable for all content marketing initiatives to drive traffic, engagement, leads, that deliver sales and customer retention. • This role requires a bran publisher mindset: To create the conten...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
20 Jul 19
4 . Technical Support/ IT Support
- ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย - ดูแลและควบคุมทะเบียนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน - ติดตามเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเอง และป...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
20 Jul 19
5 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
- วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ - บริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด-Marketing
1.ประสานงานการตลาดทั้งภายในและภายนอก - การจัดทำเอกสารใบสั่งผลิตต่างๆ การเบิกสินค้า - การจัดเก็บและเดินเอกสารภายในที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อ supplier - ติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.การจัดเก็บเอก...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
รับผิดชอบด้านงานสรรหาและว่าจ้าง, ฐานข้อมูลพนักงาน และการ Update ฐานข้อมูลในระบบ 1.จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามแหล่งต่างๆ 2.ประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล่งอื่นๆ ในกา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
8 . Sales-กรุงเทพฯ (กลุ่มลูกค้าผู้ส่งออก-Export Agent)
-ดูแลบริการลูกค้ากลุ่มตัวแทนส่งออก (Export Trading Agent) ที่มีธุรกิจในประเทศไทย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่จัดทำใบเสนอราคา, รับคำสั่งซื้อ, ยืนยันคำสั่งซื้อ, ติดตามสถานะ, ติดตามด...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . PC ชงชิม (Parttime)รับสมัครด่วน !
ชงชิมสินค้า สาขาในกรุงเทพฯ เชียร์ขายสินค้าที่บูธ สถานที่ปฎิบัติงาน ดังนี้ -FoodLand สาขาศรีนครินทร์ -FoodLand สาขารามอินทรา -Golden place ศิริราช2

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary เงินเดือน, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, Incentive
20 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - ลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
1. การวางแผน ควบคุมดูแลการนำเข้าจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและจ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รายงานสรุปยอดคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
11 . หัวหน้าส่วนการเงิน
1.ติดตามสถานการณ์ค่าเงิน วิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) 2.วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน การลงทุน รวมถึงการจัดหาเงินทุน 3.ศึกษา จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรับ-...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน (Internal Audit)
- รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้ -ปฏิบัติงานตรวจส...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
13 . ผู้แทนขายต่างจังหวัด - ภาคใต้
1. นำเสนอสินค้าและขายสินค้า 2. เก็บบัญชีขายสินค้า 3. รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. เก็บข้อมูลตลาดและสินค้าคู่แข่ง 5. การให้บริการหลังการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของบริษัท 6. งาน...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs