JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลแผนกวิศวกรรม 2.ควบคุมดูแลแผนกผลิต 3.ควบคุมดูแลแผนกจัดซื้อ

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jan 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
-รับสูตรและพัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำเอกสารสูตรและวางแผนการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า -คำนวณขนาดของบบรจุภัณฑ์ และตรวจสอบขนาดตามความเหมาะสม -ส่งข้อมูลให้แผนกจัดซื้อเ...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Jan 19
3 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO., LTD.
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jan 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ปฏิบัติงานตามเอกสารใบแจ้งซ่อม - แจ้งสร้าง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

N&N FOODS CO., LTD.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 Jan 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs