JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ - วิเคราะห์แหล่งซื้อ - คัดเลือกแหล่งซื้อ - ประเมินผู้ขาย - ทำเอกสารระบบคุณภาพ

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Mar 19
2 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Mar 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ควบคุมเครื่องทำความเย็น)
- วางแผนและควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานเครื่องทำความเย็น - รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงาน ด้านเครื่องทำความเย็น,บอยเลอร์,ระบบแก๊ส PLG และ ระบบน้ำ - ติดต่อประสา...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Mar 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
-รับสูตรและพัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำเอกสารสูตรและวางแผนการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า -คำนวณขนาดของบบรจุภัณฑ์ และตรวจสอบขนาดตามความเหมาะสม -ส่งข้อมูลให้แผนกจัดซื้อเ...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Mar 19
5 . จป.วิชาชีพ
-ดูแลระบบบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด -ประเมินความเสี่ยง,วิเคาระห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน -กำหนดมาตราการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย -ตรวจสอบ วิเคาระห์ สอบสวน กา...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Mar 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs