JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานจัดสินค้า
- ปริ้นใบสั่งจัดสินค้า - จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ , ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่ง - จัดสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดสินค้าให้เหมาะสม - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
9 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
20 Feb 19
2 . พนักงานรับสินค้า
- ตรวจสอบสินค้าเข้าคลังให้ตรงตามเอกสาร - นำสินค้าเข้าระบบสินค้าคงคลัง - ตรวจสอบสินค้าให้ตรง - ตรวจสินค้าขาออกเพื่อส่งให้ฝ่ายขนส่ง - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
4 อัตรา
20 Feb 19
3 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้า / ตรวจสอบสินค้า - จัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป - เตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง - จัดทำเอกสารรายงาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
20 Feb 19
4 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าภายใน และระหว่างการจัดส่ง - จัดทำเอกสารการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
5 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
20 Feb 19
5 . ผู้ช่วยช่างควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร - ผลิตงานตามใบสั่งให้ได้ตามเป้า ควบคุมงานเสีย - ตรวจสอบงานผลิตให้ตรงตามความต้องการลูกค้า - ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
7 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
20 Feb 19
6 . Sales Executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ขายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน - พบลูกค้า , เปิดลูกค้าใหม่ - ทำรายงานประจำวัน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
20 Feb 19
7 . ธุรการบัญชี / การเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝายการเงินด้านรายรับ - ตรวจสอบเอกสาร เปิดบิล - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
8 . ธุรการคลังสินค้า/ขนส่ง (บางปะอิน)
- บันทึกรับ จ่ายสินค้า - จัดทำใบเดินรถขนส่ง - ตรวจสอบและพิมพ์รายงาน GPS - ลงบันทึกการใช้น้ำมัน คูปองทางด่วน - คำนวณและบันทึกข้อมูล Incentive พนักงานขนส่ง - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Feb 19
9 . เลขานุการผู้บริหาร
- นัดประชุม ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม - สรุป ติดตาม รายงานความคืบหน้า - เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร จัดตารางงาน - ดูแลลูกค้าต่างประเทศ และในประเทศ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
20 Feb 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบควบคุมงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารการตรวจสอบคุณภาพ - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Feb 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs