JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Graphic design officer
1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัท เช่น แค็ตตาล็อค โบชัวล์ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 2. ประสานงาน หารือและเข้าร่วมประชุมกับ Sale เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตาม Concept ของบริษัท

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้่อสิ่งพิมพ์
จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในองค์กร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำสิ่งพิมพ์ไปใช้ในการบรรจุสินค้า ตลอดจนร่วมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
3 . Product Design
1. ออกแบบสินค้าให้สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ โดยคำนึงถึงการผลิต การใช้งาน รูปลักษณ์ ราคาและการซ่อมแซม 2. จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบื้องต้น mockup เพื่อนำไปใช้ในการผลิตงานจริง 3. ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาห...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
4 . พนักงานขาย / PC รับสมัครด่วน !
- ขายประจำในห้าง โดยขายและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - เช็คจำนวนและสภาพสินค้าว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ - จัดเรียงสินค้าภายในร้านโดยเข้าทำงานประจำ ...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+เงินค่าประสบการณ์+ค่าเดินทาง+ค่าเบี้ยขยัน+ค่าโอที+ค่าคอมมิสชั่น
24 May 19
5 . Project Salesรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - นำเสนอขายสินค้า Furniture, Gift & Premium กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทที่สนใจสินค้าของบริษัท, คอนโด, หมู่บ้านจัดสรร, โครงการก่อสร้าง, โรงแรมระดับ 5 ดาว - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต...

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ค่าตอบแทนตามตกลง + เงินค่าคอมมิสชั่นจากยอดขายสูง+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
24 May 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs