JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงาน QC,พนักงานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ - สุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้ผ่านตามเกณฑ์กำหนด - สุ่มตรวจสินค้าในระหว่างผลิตให้ได้ตามเกณ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
2 . วิศวกรฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน - แ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
3 . ช่างกลึง CNC,ช่างทำแบบพิมพ์รับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก ช่างกลึง CNC,ช่างทำแม่พิมพ์ 1.ผลิต/ซ่อมแซมชิ้นงาน ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยเครื่องกลึง CNC 2.ใช้งานเครื่องมิลลิ่งได้ 3.ดูแลรักษาเครื่องจักร 4.บำรุงรักษา-จัดเก็บแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหม...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
4 . วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์-ปั๊มโลหะ / ฝ่ายออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ออกแบบแม่พิมพ์-ปั๊มโลหะ พัฒนา และปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงาน - ตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง/ วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก ช่างซ่อมบำรุง 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องเสีย 2.จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.ปิดงานซ่อมและเเจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม 4.ทดสอบผลการซ่อม 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs