JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . Assistant Accounting Manager (AR) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี จากใบสำคัญตั้งหนี้ และการตั้งรายได้ค้างรับ ก่อน Post ของทุกประเภทบัญชีเกี่ยวกับรายได้ อาทิเช่น รายได้ค่าเช่า , ค่าบริการ , ค่าสาธารณูปโคภ , VPF , รายได้ค่าโอนสินค้า , รายได้ค่...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
2 . Supervisor (Food and Beverage) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ ดูแลการจำหน่ายสินค้า รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการจำหน่ายให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง • ดูแลสินค้า On Shelf ทุกรายการของ Concession รวมไปถึงของ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
17 Jul 19
3 . นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ฝึกงานด้านงานบุคคลในส่วนงานสรรหาว่าจ้าง - ดูแลงานเอกสาร คีย์ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท - เวลาทำงาน 09.30 - 18.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 Jul 19
4 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "บิ๊กซี สมุทรสงคราม"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เซ็นทรัลเวิลด์ และ เอ็มโพเรี่ยม (BTS พร้อมพงษ์)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซ็นทรัล มหาชัย"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event และ road show เพื...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary -
17 Jul 19
8 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "จังซีลอน ภูเก็ต "
-ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา -วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ -ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
9 . พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา"เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ - จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์ - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ติดตามข่าวส...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
10 . Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ - วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
17 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เอ็มโพเรียม (BTSพร้อมพงษ์)"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
12 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซ็นทรัล รามอินทรา"รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
13 . ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เทอร์มินอล 21 พัทยา"
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
17 Jul 19
14 . Cost Controller ประจำสาขา "โบว์ลิ่ง เซ็นทรัล พัทยา บีช "
- สั่งซื้อสินค้าสำหรับขายประจำวัน ตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี ใบเสร็จต่าง ๆ - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำรายงาน และสำหรับสั่งสินค้าประ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary -
17 Jul 19
15 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
17 Jul 19
16 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซ็นทรัล มหาชัย"
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
17 Jul 19
17 . Senior Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ - วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 Jul 19
18 . Senior Administration Officer(ธุรการสำนักงาน)""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานด้านธุรการสำนักงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
19 . ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี"รับสมัครด่วน !
- วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
17 Jul 19
20 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซ็นทรัลเวิลด์ และเทอร์มินอล 21 (อโศก)"
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
17 Jul 19
21 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เดอะสแควร์ บางใหญ่"รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานฉายภาพยนตร์ - ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
17 Jul 19
22 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เดอะมอลล์ บางกะปิ"
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 Jul 19
23 . PR Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
1.ดูงานด้าน PR ประชาสัมพันธ์ 2.ดูแลการประสานงานสื่อมวลชนและบริหารสื่อในสาขาต่างๆ 3.ทำข่าว เขียนข่าว และบทความต่างให้สื่อ 4.รู้หลักการซื้อสื่อและทำสื่อในรูปแบบต่างๆ 5.ประสานงานกับค่ายหนังต่างๆ ใน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
24 . Maintenance Officer(ช่างซ่อมบำรุง)"ประจำสำนักงานใหญ่"
• ให้คำปรึกษาแก่ช่างซ่อมบำรุงประจำสาขาโรงภาพยนตร์ ในการเเก้ไขปัญหาการซ่อมเเซมของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงเสียง หรืออุปก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
25 . Project Development Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ในแผนก เช่น เอกสารเกี่ยวกับ specs เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ และโบว์ลิ่ง • จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเอก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 Jul 19
26 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
27 . IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและสาขาให้กับผู้ใช้ทุกระดับ แก้ไขปัญหาในการใช้ระบบรายวัน ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
17 Jul 19
28 . Senior Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• วางแผนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • วางแผนในการรวบรวม requirement ต่างๆของระบบที่ต้องพัฒนา • วางแผนในการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบต่างๆ ตาม requirementให้กับนักพัฒ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
17 Jul 19
29 . Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner - หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย - ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเค...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 Jul 19
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 Jul 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs