JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . ช่างผลิต Batcher
1.ผลิตคอนกรีตเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพก่อนส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ 2.ควบคุมเครื่องจักรเพื่อการผลิตคอนกรีต 3.รักษาคุณภาพ,การให้บริการลูกค้า,ความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
19 Jul 19
2 . ช่างพื้น ช่างเทคนิค
1.ออกแบบการทำพื้น,ขัดพื้น 2.เทคอนกรีต 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Siam City Cement Public Co., Ltd.
19 Jul 19
3 . Operation Supervisor (Alternative Energy Development) (IECO)
Job Description: • Operate machine at Land fill site at full capacity. • Manage and prepare the final RDF with acceptable qualities & qualities align with SLA pre-processing • Modify machine accord...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 Position
19 Jul 19
4 . Trading Administration Officer
1.จัดเตรียมเอกสารและจัดทำ Tolling contract สำหรับแฟรนไชน์ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ Compliance 2.ตรวจสอบรายงาน Trading ประจำวัน 3.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อจัดทำกระบวนการสั่งซื้อ 4.ประสานง...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
18 Jul 19
5 . Store Supervisor (โรงโม่หิน - สุพรรณบุรี)
• Ensure all the spare part and tools for repair and maintenance Crusher Plants value above 900 Mill Baht with nominal capacity 1200 TPH at Primary Stage, and all Heavy Equipment are in place with goo...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
18 Jul 19
6 . Plant Processing Supervisor (สุพรรณบุรี)
 Control rocks production volume and maintain sufficient inventory level to serve customers  Ensure availability of operation equipment and machinery to maximize the efficiency of production proces...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
18 Jul 19
7 . AR Accountant
Duties & Responsibilities - Monitor and verify accounts receivable transactions to ensure that they are completed timely and accurately - Ensure timely accounts receivable collection - Ensure acc...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
17 Jul 19
8 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance Unit Supervisor)
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการควบคุม และตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ทั้งในบริษัทฯหรือหน่วยงาน ต...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
17 Jul 19
9 . ช่างเทคนิคก่อสร้าง [INSEE Superblock]
•วางแผนพัฒนาจัดการและตรวจสอบกิจกรรมของทีมบริการทางเทคนิค •ประสานงานกับฝ่ายภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขายในภูมิภาค (Bag Cement), ปูนอินทรี มอต้า, SCCO และภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ของ INSEE Superblock...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
17 Jul 19
10 . Draftman
- จัดทำแบบ Shop Drawing และเลือกวัสดุสำหรับงานตกแต่งภายใน - จัดทำ BOQ ประกอบแบบได้ - นำเสนอแบบและสื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจนและตรงต่อเวลา - เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานออกแบบได้ดี - ประสานงานกับฝ่ายต่...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
17 Jul 19
11 . Professional Safety Officer (โรงโม่หิน-สุพรรณบุรีi)
• Responsible for develop, implement and maintain safety system & process to comply with policy and Thai Safety Law and regulations, develop and implement OH&S master plan • Investigate and analyzes ...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ต่อรองได้
17 Jul 19
12 . Junior Business Consultant (สัญญาจ้างรายปี)
Job Responsibilities; - มีหน้าที่แนะนำ ขาย สินค้า และผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ - อธิบายวิธีการติดตั้งให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Siam City Cement Public Co., Ltd.
8 Position
17 Jul 19
13 . หัวหน้างานก่อสร้างงานพื้น (Floor Sulution Technician)
• ช่วยสนับสนุนวิศวกรโยธา (งานพื้น) ตามไซท์งาน • ช่วยบริหารควบคุมโปรเจคให้เป็นไปตามต้นทุน เวลา และคุณภาพที่กำหนดไว้ • ช่วยแก้ปัญหา ด้วยความรู้พื้นฐานของงานพื้น จาก Ancon และ TK Flatfloor Co., Ltd. ...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ต่อรองได้
16 Jul 19
14 . ช่างซ่อมบำรุง + งานกลึง (สุพรรณบุรี)
ตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องจักรเหมือง เช่น เครื่องโม่ เครื่องร่วน เครื่อง Pressure และอื่นๆ รวมถึงงานกลึง

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
16 Jul 19
15 . Maintenance Planning Supervisor(อู่ทอง - สุพรรณบุรี)
- Identify and classify the level of maintenance for all the Plants and equipment on site ISUP. - Prepare, schedule and coordinate weekly-monthly outage plan for maintenance works with mechanical and...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
16 Jul 19
16 . Maintenance Manager (Suphanburi)
- Manage and control all maintenance and installation activities including normal maintenance scheduling and preventive maintenance - Monitor and control quality of spare part from supplier selecti...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ต่อรองได้
15 Jul 19
17 . Crushing Operator (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโรงโม่)
- ปฏิบัติการและคุมคุมกระบวนการผลิตหินให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ดูแล รักษาเครื่องโม่และเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องโม่ เครื่องจักร และรายงานผ...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
Salary ต่อรองได้
15 Jul 19
18 . ELECTRICAL ENGINEER (IECO - SARABURI)
• Manage all Electrical Maintenance procedures; apply all relevant procedures (Preventive, break down, creative and shut-down maintenance), apply the risk assessment, ensure the availability of all el...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
Salary Negotiable
15 Jul 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs