JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . ผู้แทนขายร้านค้า (ภาคกลางฝั่งตะวันออก)
1. วางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท 2. ติดต่อเสนอขายสินค้าแก่ร้านค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3. ปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 4. ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ด...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Salary เงินเดือนประจำ+-ค่าน้ำมัน/ค่าเสื่อมรถ+เบี้ยงเลี้ยง+และสวัสดิการอื่นๆตามบริษัทกำหนด
24 May 19
2 . Recruitment Specialist
Handles all the end to end recruitment and facilitates the selection process in accordance to the established procedures & processes for the followings: - Perform searches and direct approach for qua...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiable
24 May 19
3 . วิเคราะห์งบการเงินรวม (ระดับเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส)
-รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลทางการเงินจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางกา...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
4 . วิเคราะห์งบประมาณต่างประเทศ
-ประสานงานและสนับสนุนแผนกบัญชีของธุรกิจต่างประเทศในการปิดงบการเงินรายเดือนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบการเงิน -จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสำหรับธุรก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
5 . SAP FI/CO (SAP Support)
- สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ใน Module วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ SAP ใน Module - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม - ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน (User ID) - ปรับปรุง...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary Negotiable
24 May 19
6 . ช่างเทคนิค (เครื่องมือวัด)
ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องมือวัด สอบเทียบและเปรียบเทียบเครื่องมือวัด

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
7 . พนักงานรับโทรศัพท์
-ต้อนรับและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มาติดต่อ ทั้งภายในและภายนอก -รับสาย โอนสาย จากผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อให้ถูกต้องตามที่ต้องการติดต่อ หรือวิเคราะห์จากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ไปย...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
24 May 19
8 . Project Sales (เคมีก่อสร้าง ยิปซั่ม )
1.นำเสนอการขายให้กับผู้รับเหมา สถาปนิก เจ้าของโครงการที่ดูแลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้าง แผ่นยิปซั่มและปิดการขายให้ได้ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ 2. เพิ่มยอดขายและขยายตลาดให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของบร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
24 May 19
9 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อและลูกหนี้
1.รับผิดชอบงานด้านสินเชื่อและลูกหนี้ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบดูแลงานประสานงานกับลูกค้าพนักงาย เรื่องการเก็บเงิน และเร่งรัดติดตามหนี้ 3.รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารวางบิล ปล่อยORDER บันทึกตัดชำร...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
10 . พนักงานผลิต
1.งานเติมสีวัตถุดิบ 2.งานบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.งานทำความสะอาดเครื่องจักร 4.ควบคุมเครื่องตีสี 5.ควบคุมเครื่องบรรจุสี

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
24 May 19
11 . วิศวกรเคมี
1.กำกับ ดูแลวิธีการผลิต และกระบวนการผลิตสีที่เหมาะสม โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี 2.กำกับดูแลการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ ระบบจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3.วางแผนฝึกอบรมของพนักงานใน...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
12 . ผู้แทนขายร้านค้า (พื้นที่ กรุงเทพฯ)
1. วางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท 2. ติดต่อเสนอขายสินค้าแก่ร้านค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3. ปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 4. ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ด...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
13 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1. ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักรทางไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ ชุดควบคุมมอเตอร์ ตู้เมนไฟฟ้า เป็นต้น 2. เดินสายไฟ (Low Vottage) หรือติดตั้งชุดควบคุมเครื่องจักร/ MDB, ACB, Inverter. 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
24 May 19
14 . Channel Marketing Officer
•จัดทำ Performance Tracking report ของสายงานขายและกลุ่มพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย •วิเคราะห์สภาวะตลาดและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง •พยากรณ์ความต้องการใช้ส...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
15 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
ขับรถจัดเก็บ เคลื่อนย้าย วัตถุดิบและสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
16 . Sale SPEC
1.ดำเนินการวาง SPEC กับบริษัทสถาปนิก,บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าของโครงการที่ดูแลอยู่เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และเกิดการขายผลิตภัณฑ์ของ TOA 2.ดูแลกลุ่มลูกค้าหลัก(Key Account)เพื่อติดต่อนำเสนอและวางส...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
24 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Urgently Required !
1.ตรวจสอบ กำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและผู้รับเหมาในการปฏิบัติงาน 2.ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา 3.ดำ...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 May 19
18 . ISO Officer Urgently Required !
1.ประสานงานการดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตามภายในฯ 2.ประสานงานการหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข ข้อบกพร่อง ฯ 3.ประสานงานการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
24 May 19
19 . พนักงานห้องทดลอง
- ปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า - บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 May 19
20 . Chemist(ประจำโรงงานสาขา สำโรง สมุทรปราการ)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา รวมถึงมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า คิดสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ช่วยเหลือให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4. ศึกษาทดสอบคุณสมบัติของวัต...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs