JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร เครื่องเคลือบแลคเกอร์และเครื่องพิมพ์สี การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ตรวจสอบและรับผิดชอบงานด้านการเงินของบริษัทฯทั้งระบบ ให้เรียบร้อยและถูกต้อง ตรงต่อเวลา

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัษฯ
19 Aug 19
3 . วิศวกรโยธา
• ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงานโยธาในโรงงาน อาทิ งานซ่อมสร้าง งานโครงสร้างโรงงาน เป็นต้น • วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - พบ, ดูแลลูกค้าที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ - หาลูกค้ารายใหม่

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
5 . ช่างไฟฟ้าเครื่องจักรและเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+OT
19 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs