JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต และคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์และข้อกำหนด รายงานการตรวจสอบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนา วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกันหากมีข้อร้องเรียนจากลู...

บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด Inter-Oceanic Resources Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต
รับผิดชอบ ควบคุมและ ตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่งเริ่มจนกระทั่งส่งมอบ สนองนโยบายบริษัท และนโยบายการผลิต จากผู้บังคับบัญชา ริ่เริ่ม คิดพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ กำกับควบคุมดูแลการทำงานของพน...

บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด Inter-Oceanic Resources Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
25 May 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs