JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเชื่อมสแตนเลส
- เชื่อมงานสแตนเลส ประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากันเป็นชิ้นงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
2 . ช่างผู้ควบคุม CNC Spinning
- ทำโปรแกรมโดยอ้างอิงกับข้อมูล SPEC ให้ถูกต้อง - ปรับตั้ง SET UP ROBOT - ปรับตั้งเครื่องและเเม่พิมพ์ SET UP งาน ควบคุมด้านเทคนิคทั้งระบบ - คอยควบคุมเครื่อง แก้ไขปัญหางานระหว่างผลิต ลดเวลาสูญเสียเพื...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
รับผิดชอบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดเตรียมและดูแลเอกสารฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลสนับสนุนงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าได้ถูกต้องตามประเภทสินค้า จำนวนสินค้า สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และรับสินค้าเข้าตามเวลาที่กำหนด - จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนดถูกต...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 Apr 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)
- งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น เครื่องจักร ไฟฟ้า ประประ หรืออื่นๆ ในโรงงาน และสำนักงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Apr 19
8 . Key Account Sales / พนักงานขายอาวุโส (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด)
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความเข้าใจ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลงกัน
23 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 Apr 19
10 . วิศวกรวางแผนการผลิต/วิศวกรการผลิต(ประจำศูนย์หาดใหญ่)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 Apr 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs