JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/Draftman
1. ดูแลงานเขียนแบบProducer, งาน outlet ตามข้อมูลของวิศวกรรม หรือผู้ว่าจ้าง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Feb 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนผลิต
1.รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน 2.คีย์ข้อมูลการผลิตลงในโปรแกรม ERP : AX 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานข้อมูลการผลิตประจำวัน 5.จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 6.งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
20 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Feb 19
5 . Key Account Sales / พนักงานขายอาวุโส (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด)
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความเข้าใจ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลงกัน
20 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Feb 19
7 . วิศวกรวางแผนการผลิต/วิศวกรการผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 Feb 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs