JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
1 . Sales Modern Tradeรับสมัครด่วน !
1.บริหารและผลักดันการขายหน้าร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.บริหาร Manpower ทีม Sales PC และ Sales Area 3.บริหารให้หน้าร้านมีสินค้าเพียงพอต่อการขายสินค้าสภาพพร้อมขาย 4.ควบคุมและจัดทำค่าคอมมิชชั...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . ช่างคอมพิวเตอร์ Onsite กรุงเทพมหานคร (มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ - การซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (ซ่อมคอมพิวเตอร์ PC , Notebook ) - ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ออกให้บริการลูกค้าที่รับผิดชอบตามที่ต่างๆ ( ภายใน 50 กิโลเมตร ) *...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
3 . Data Analyst (หยุดเสาร์-อาทิตย์ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายวัน,รายเดือน,รายไตรมาส เพื่อหาแนวทางในการขายวิเคราะห์การขายของเซลล์และลูกค้า รวมถึงความถี่ในการซื้อ 2.จัดทำ Incentive เพื่อสนับสนุนการขาย 3.จัดทำรายงาน Sell Out เพื่อกำหนดแ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . นักศึกษาฝึกงาน Java (Programmer) ประจำพระราม 3
เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# C+ JAVA เป็นต้น

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร - ดูแลความสะอาดรถผู้บริหาร - ดูแลเรื่องการตรวจบำรุงรักษารถตามระยะ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
6 . Digital Marketing Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ดูแลหน้าแฟนเพจ ออนไลน์ ให้กับทางบริษัทฯ 2.จัดทำแผนสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 3.วิเคราะห์ และประเมินผล รายวัน รายสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดครั้งต่อไป 4.สำรวจตลาด ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
7 . Product Officer(Robotics) วิศวกรขายหุ่นยนต์รับสมัครด่วน !
1.สอนหรือนำเสนอการใช้หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์สำหรับเด็ก,หุ่นยนต์สำหรับงานบริการในธุรกิจธนาคาร,โรงแรม,โรงพยาบาล ฯลฯ ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจได้ 2.สนับสนุนด้านข้อมูลของสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . Presale (Network)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น - ออกแบบโครงสร้าง ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา ด้านระบบเครือข่าย - ทดสอบผลิตภัณฑ์/โซลูชั่นที่นำเสนอ (POC: Proof Of Concept) - ทำการสอบ Certification ของเจ้าของผลิตภัณฑ์...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . Finance Officer / เจ้าหน้าที่่ฝ่ายการเงิน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจยอดเงินเข้า และตัดรับชำระหนี้ของลูกหนี้ 2.ทำการรับวางบิลจาก Supplier 3.ประสานงานธนาคาร 4.ตรวจความถูกต้องของ AP ก่อนขึ้นระบบตัดจ่ายชำระ 5.การจัดทำเอกสารชุดจ่าย และเตรียมเช็คจ่าย หรือโอน...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . Sales Area ภาคใต้ตอนบนรับสมัครด่วน !
1.ต้องสามารถอบรมพนักงานได้ 2.สามารถนำเสนองานต่อผู้บริหารได้ 3.สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานขาย และหาวิธีเพิ่มยอดขายให้กับสาขาต่างๆได้ 4.ดูแลพนักงานตามสาขาต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอย่างมีประสิ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่านำ้มัน
18 Jul 19
11 . Android Java Developers
1. พัฒนาแอพพลิเคชั่น Android บนเครื่อง Tablet และสำหรับหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) 2. เขียนโค้ดเพื่อทดสอบ Unit Test และ Integration Test สำหรับการทดสอบโปรแกรม Android อัตโนมัติ (Automated An...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
12 . Onsite Support/IT Support ธนาคาร Tisco สาธร (Contract 1 ปี)
Responsibilities - Troubleshoot and Repair sofware and Hardware relate incidents reported - Support printer and network related issue reportd by clien members in the office and Branch - Manage S...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
18 Jul 19
13 . Product Officerรับสมัครด่วน !
1. Planning and ordering product 2. Responsible for marketing promotion plan and its implementation & evaluation 3. Forecasting of sales and promotional campaign 4. Conduct product specifications ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . Solution Sales/Project Sales ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี
- ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร - วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าโดยมีเป้าหมายทั้งภาครัฐและ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
15 . ERP system application Consultant
Job Responsibilities •Responsible and analysis user’s problem and system behavior. Integrate with other application. •Recognize issues, take ownership and drive to solution. •Training/ Implement ac...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . Business Analyst (Banking/insurance)
• Responsible for solving organizational information problems and requirements by gathering; analyzing requirements; designing computer input and/or output; recommending system controls and protocols....

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . Claim Managerรับสมัครด่วน !
1. Participate in developing a presentation to share contents of the existing Claim & Dispute management procedure, 2. Participate in the organization of mini-seminars, REX and training as required. ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่อาวุโสระบบฐานข้อมูล (HRIS)
1. จัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ HRIS ได้แก่ คีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบฐานข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Online และ Time Attendance 2. ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างขององค์กร
18 Jul 19
19 . Credit Control Officer
1.พิจารณาจัดทำใบคำขอวิเคราะห์สินเชื่อและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น Factoring , Project backup finance , Leasing hire purchase , Letter of guarantee เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสินเชื...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . Product Manager / Senior Product Manager
- Support sales teams to develop competitive strategy including strategic business model, feasible action plan and execution to achieve sales target - Responsible for marketing development programs ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
21 . Presales ( Mechanics Type/Robot)
- ออกแบบ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุุมการทำงานของเครื่องจักรและ ระบบ Automation โดยใช้ PLC และ EPSON Industrial robot software - ติดตามและประเมินผลการออกแบบ, การเขียนโปรแกรมให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
22 . Sales Representative
- นำเสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีตามงานประมูลโครงการกับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน - วิเคราะห์ยอดขายเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ต่อไป - ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
23 . Legal Officer - เจ้าหน้าที่กฎหมาย รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านกฎหมายกับทางองค์กร

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
24 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) รับสมัครด่วน !
1.แพ็คสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Notebook 2.ติดสติกเกอร์สินค้า / ยิงบาร์โค้ดสินค้า 3.จัดเรียงสินค้า 4.ตรวจนับ Stock 5.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. / เสาร์ 08.30 - 1...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary 330 บาท / วัน + OT
18 Jul 19
25 . หัวหน้างานแผนกอาคารสำนักงาน (ประจำ สนง.ราษฎร์บูรณะ )
• ความคุมการทำงาน Contactor ( รปภ. / แม่บ้าน / ผู้รับเหมา / ลิฟท์ ) • ประสานงานบุคคล ภายนอกและภายใน • ประเมินงานและวางแผนงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร • ประเมินงานและวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การปรับโ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
26 . IT Support (ประจำที่กรมสรรพากร พหลโยธิน 7) รับสมัครด่วน !
- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (PC All In One, Notebook) - ซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ลง Program Windows เบื้องต้นได้ - ประจำอยู่ที่ กรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 *** สัมภาษณ์ที...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
18 Jul 19
27 . Sale Project / Sale IT
- นำเสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีตามงานประมูลโครงการกับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน - ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่หลังการขาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - จัดทำรายงานท...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
28 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs