JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
- ติดสติ๊กเกอร์ และตรวจนับผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานการทำงานแต่ละวัน

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ค่าแรงขั้นต่ำ
19 Aug 19
2 . ช่างเชื่อม ประจำที่ จรัญฯ 13
1. เชื่อมงานโครงสร้างทุกประเภท 2. ทำเอกสารแผนงานการทำงาน 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา เพศชายเทานั้น
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
3 . Sale AE (ประจำบ.วอร์ก้าคอมเมอร์เชียล จรัญ 13 )
1. ขายสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 2. ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ 3. อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (ประจำบ.วอร์ก้าคอมเมอร์เชียล จรัญ 13 )รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบสื่อโฆษณ และบรรจุภัณฑ์ Brochure Advertising 2.ถ่ายภาพและ VDO 3.งานออกแบบด้านกราฟฟิคต่างๆของบริษัท 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
19 Aug 19
5 . Sale โฮเรก้า (โรงแรม ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อหาลูกค้า 2.นำเสนอขายสินค้า และรับออเดอร์สินค้า 3.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า 4.ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
6 . Sale Exeutive (ประจำที่โรงแรมราชาเรสซิเดนท์)
1.วางแผนการตลาดและหาลูกค้าเข้ามาพัก 2.ออกหาลูกค้า พบปะลูกค้าภายในและภายนอกสถานที่ 3.มีทักษะในการแก้ปัญหาและเจรจาต่อรองได้ดี

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
7 . ผู้จัดการโลจิสติกส์ Transport Manager(ส่งสินค้าทั่วประเทศ)
1.วางแผนงานในแผนกที่รับผิดชอบทั้งหมด 2.วางนโยบายการบริหารให้กับเจ้าหน้าที่ในทีมที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมต้นทุน และวางแผนการทำ Business plan และ Budget ประจำปี 4.กำหนด KPI ภายในแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับกา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
8 . เซลล์ภาคใต้ (ระนอง,พังงา,กระบี่,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานตามบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อกระจายสินค้า 2. ติดต่อประสานงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อกระจายพื้นที่ขาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
9 . เซลล์ (มอเตอร์ไซด์) ประจำกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
10 . ผุ้จัดการบัญชี/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำต้นทุนของบริษัทฯ งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีประจำเดือน 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
11 . Sale &Marketing Mgr.รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและการตลาด วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กลยุทธทางการตลาด ออกตลาดภาคสนามได้ - จัดทำข้อมูล KPI ของแผนก - ออกสำรวจตลาดทั่วประเทศ และตรวจติดตามการทำงานของพนักงานทีมบูธ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรรับสมัครด่วน !
1. สรรหาบุคคลากรตามอัตรากำลังที่บริษัทฯ ต้องการ 2. อบรมพนักงานใหม่/ จัดทำบัตรพนักงาน 3. จัดทำเอกสารประเมินผลการทดลองงาน 4. สำรวจความต้องการฝึกอบรมประจำปี 5. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 6. ดำเ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ สืบราคาและหาข้อมูลสินค้าในการสั่งซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและคุณภาพของ Suppliers ที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน 2. จัดทำใบตารางเปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองราคาและเ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs