JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าหน่วยเครื่องฉีดรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดตะกั่วและฉีดซิงค์ - ดูแลผู้ใต้บังคัญชาให้ปฏิบัติงานตามกำหนด

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-15,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
19 Feb 19
2 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถให้ผู้บริหารอย่างปลอดภัย รับส่งที่บ้านทุ่งมหาเมฆ (สาทร) 2.รู้เส้นทางในกรุงเทพ

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Feb 19
3 . QA/QC Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของงาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Feb 19
4 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
Salary ตามข้อตกลง
19 Feb 19
5 . Sales Representative (OEM)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายและปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย - กำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า,ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าและปัญหาการจัดส่งรายวัน - ติดต่อประสานงานหน่วยง...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป - ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน - ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร - ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ - งานอื่นๆ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องฉีดรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องฉีดตะกั่วและฉีดชิงค์ - สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี - สามารถเข้ากะได้

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6 อัตรา
Salary 10,000-12,000
19 Feb 19
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ติดตั้งและย้ายเครื่องจักร

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตราด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่ ISO ( ISO 9001:2015/IATF 16949/ISO14001:2015)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจติดตาม Check list และบันทึกผลการตรวจติดตาม Check list - ออกเอกสารร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (CAR/PAR) ไม่เป็นตามกำหนด - สรุปผลการตรวจติดตาม และนำส่งรายงานการตรวจติดตามให้ QMR/E...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
19 Feb 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
-บันทึกและคำนวนต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ -เปรียบเทียบต้นทุนประมาณการเทียบลูกหนี้จริง -วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร -ประสานงานติดต่อการคำนวนต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Feb 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs