JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานส่งเอกสาร รับสมัครด่วน !
รับ-ส่งเอกสาร และงานตามที่มอบหมาย

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
2 . หัวหน้าบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารภายใน -วางระบบบัญชี กระทบยอดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน -ตรวจสอบการเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน -ปิดงบการเงินประจำเดือ...

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
3 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด่วน!!!!!
1. ดูแลรักษา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ทำทะเบียนเครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักร พร้อมทั้งจัดระบบ Maintenance

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Jul 19
4 . การตลาด
- วางแผนการตลาด จัดกิจกรรม และโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้กับพนักงานขาย และลูกค้า

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Jul 19
5 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ประสานงานกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน ดูแลงานตาม Site งานต่างๆ พร้อมทั้ง ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs