JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัย (Safety Evaluation)
- จัดเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบความปลอดภัย - ดำเนินการทดสอบการระคายเคือง - ถ่ายภาพและตัดต่อรูป - จัดทำรายงานผลการทดสอบ - วิเคราะห์ความปลอดภัยของสูตร

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
17 Sep 19
2 . Sales (Cosmetics)รับสมัครด่วน !
-บริการส่งเสริมการขายและติดตามการขายกับลูกค้าที่รับผิดชอบ -จัดส่งสินค้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้า บริการหลังการขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ -ออกเยี่ยมเยี่ยนลูกค้าในความรับผิดชอบ -จัดทำรา...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
17 Sep 19
3 . Sales (K-LAB)รับสมัครด่วน !
- ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาดบริการทดสอบของห้องปฏิบัติการ - ติดตามผลการทดสอบให้ทันความต้องการของลูกค้า - เก็บรวบรวมข้อมูลของการบริการใหม่ๆ ตามมาตรฐาน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูล ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
17 Sep 19
4 . Product Manager (Cosmetic Ingredients) ด่วนรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด - รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การติดต่อกับผู้ผลิต ในเรื่องข้อมูลสนับสนุนฝ่ายขาย รวมทั้งติดตามยอดขายให้ได้ตาม BUDGET ที่ตั้งไว้ - ประสานงานระหว่างพน...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
17 Sep 19
5 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากรรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ - จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว - ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม - สรุปรายงานด้านพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการฝึกอบ...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
17 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs