JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . PC (Event)รับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้า / เชียร์สินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 400-600 บาท / วัน
14 Jun 19
2 . PC รับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้า / เชียร์สินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,725 บาท / เดือน (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
14 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายรับสมัครด่วน !
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน -เข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ -บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Jun 19
4 . Creative Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบคุมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความ ถูกต้อง -ควบคุมตารางงานออกแบบให้ผลิตงานออกแบบให้ทันตามแผนของบริษัท -บริหารงานภายในแผนกให้ความเรียบร้อย -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ควบคุมคุณภาพของผู้ขายรายใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Jun 19
6 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออก Booth , Event , Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - พัฒนาและนำกิจกรรมทางการตลาดในก...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
14 Jun 19
7 . Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth, Event, Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ดูแ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ QC (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า *หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ทำงานครึ่งวัน 8.30น.-12.00น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 320 บาท/วัน + โอที
14 Jun 19
9 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
14 Jun 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs