JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย
-รับ-ทอน เงินลูกค้า ออกบิลใบเสร็จ -ดูแลเงินสดย่อย -ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง -แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 อัตรา
17 Sep 19
2 . PR & EVENT
- สามารถร่วมวางแผน และนำเสนอแคมเปญทางการตลาดบนช่องทาง ONLINE พร้อมประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม - มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด จุดอ่อน-จุดแข็งของแบรนด์ และสร้าง Key word ที่เหมาะสม - สามาร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา
17 Sep 19
3 . กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
1.ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร ที่ห้องอาหารและงานเลี้ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามตำหรับอาหารที่กำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 2.ช่วยทำอาหารให้ตรงตาม Order และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 3.จั...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา
17 Sep 19
4 . ผู้ช่วยทันตแพทย์
-ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยรับผิดชอบในการเข้าช่วยทันตแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆและการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการภายใต้มาตรฐาน HA/ JCI และปฏิบัติงานตามหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัด...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 อัตรา
17 Sep 19

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
1 อัตรา
17 Sep 19

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
1 อัตรา
17 Sep 19

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
1 อัตรา
17 Sep 19
8 . พนักงานขับรถยนต์(ออกหน่วยเคลื่อนที่)
- ขับรถรับส่งผู้มารับบริการ - ขับรถออกงานตามต่างจังหวัด - ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
9 . พนักงานเอ็กซเรย์
•ขับรถไปให้บริการนอกสถานที่ตามบริษัทต่างๆ และ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆให้มี ประสิทธิภาพตลอดจนบริหารและผลักดันให้การดำเนินงานของแผนกให้บรรลุผล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ - ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
5 อัตรา
17 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(อังกฤษ)
• ติดต่อสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
12 . พนักงานเสิร์ฟรับสมัครด่วน !
1.จัดอาหารลงถาดอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด 3.เก็บถาดอาหารหลักจากลูกค้ารับประทานแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อส่งล้างทำความสะอาด 4.จัดเต...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 อัตรา
17 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย นักวิชาการสาธารณสุข,PN,NA(Part time) รับสมัครด่วน !
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้(จ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
20 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
14 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
15 . พยาบาลวิชาชีพ OR/ICU
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
10 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
17 Sep 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs