JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด - ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่านSocial Media และ PR, Marketing Communication and Event

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (โรงพิมพ์)รับสมัครด่วน !
1. การบริหารจัดการงานผลิต 2. ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย(Capability , แผนส่งมอบ,คุณภาพ) 3. ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ำ (ของเสียน้อย,ค่าแรง,บรรจุภัณฑ์,ค่าไฟ,ค่าน้ำ) 4. ควบคุมสุขลักษณะการผล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้าก่อนการโหลด (จำนวน,ชนิด,สภาพสินค้า) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการส่งสินค้า (CPA,ใบรับคืน,Invoice) - ประสานงานเบิกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (เบิกค่าน้ำมัน ,เบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก) - ตรวจ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
4 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่งรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานจัดส่ง - ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (จำนวน,สถานที่,คุณภาพ,เวลา,บริการ) - บริหารต้นทุนการขนส่ง

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลหอพัก และพนักงานหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎระเบียบของบริษัท 2.เบิกจ่ายชุดฟอร์ม,จัดทำสต๊อก,สั่งซื้อ 3.ควบคุมดูแล พ่อบ้าน , แม่บ้าน , รปภ , โรงอาหาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
6 . พนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)รับสมัครด่วน !
- แนะนำรายการ และตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า - จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของเครื่องดื่ม - ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอย่างเหมาะสมและถูกวิธี - ทำความสะอาด จัดเตรียม และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนดูแล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานผลิต - ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย(Capability , แผนส่งมอบ,คุณภาพ) - ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ำ - ควบคุมสุขลักษณะการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - การพัฒนาประสิทธิภาพก...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล การทำงานด้านการเงินและลูกหนี้ 2.เปิดบิลขาย / INVOICE และบันทึกเลขที่บิลขนส่ง 3.ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 4.จัดทำใบวางบิลและออกเอกสารใบลดหนี้ 5.รายงานประมาณการรายรับ 6...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
9 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2. จัดเรียงสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . หัวหน้าหน่วยผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HACCP 2.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิตเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้หัวหน้างาน 3.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้องต้นถ้าเครื่องมีปัญหา...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
11 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานและสำนักงาน 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ 2.ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 4.ดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต 5...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับorderจากลูกค้าและรับโทรศัพท์เซลล์ 2. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อ 3. คีย์ใบสั่งขายหลังจากรับออเดอร์จากลูกค้าและเซลล์ 4. ตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าและบันทึกในใบสั่งขาย 5. ประสานงานกับฝ่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
15 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆได้ทันตามกำหนด 2.บริหารต้นทุนให้กับบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ 3.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 4.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 5.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs