JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ประสานงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.คอยติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายผลิต 2.ติดตามงานและประสานงานภายในให้เป็นไปตามแผนงาน 3.ดูแบบและถอดแบบจาก Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ติดต่อนัดหมายลูกค้าเพื่อทำการติดตั้งงาน

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
22 Jul 19
2 . พนักงานประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเอกสารด้านงานขาย ทั้งเอกสารภายในและภายนอก 2. ประสานงานรับข้อมูลกับฝ่ายขาย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4. เข้าร่วมประชุม ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงาน 5. งานอื่...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 14,000-16,000
22 Jul 19

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
4 . โฟร์แมน , เจ้าหน้าที่โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบแบบและถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้สั่งงานตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ 2. ส่งเอกสารถอดวัสดุให้แผนกจัดซื้อ 3. จัดเตรียมช่างในส่วนต่างๆ ระบุระยะเวลาและจำนวนช่างในการผลิต 4. ติดตามความคืบหน้าการผลิต พร...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
5 . ดีไซน์เนอร์ (Designer)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ เขียนแบบเพื่อนำเสนอลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำภาพ Perspective ด้วยโปรแกรม 3 มิติ 3. ถอดแบบ Drawing , Detail แบบผลิต 4. หาสเปควัตถุดิบ อุปกรณ์ 5. ประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 6. สำรวจ...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs