JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรีรับสมัครด่วน !
- บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและรถขนส่ง - วางแผนกำกังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกส...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 Position
15 Jun 19
2 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี

Perfect Companion Group Co., Ltd.
2 Position
Salary n/a
11 Jun 19
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน 2.ทำ PM ตามแผนบำรุงรักษาประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์และประจำวัน 3.เก็บประวัติเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ตามแผน

Perfect Companion Group Co., Ltd.
4 Position
11 Jun 19
4 . วิศวกร การผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องบรรจุอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเครื่องบรรจุอัตโนมัติเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ 3. ปรับปรุงการทำงานของเครื่องบรรจุอัตโนมัติ 4. ควบคุมการทำ...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
6 Position
Salary 22,000 (ไม่รวมโอที)
11 Jun 19
5 . ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในสายการผลิต 2. ดูแล ปรับปรุงและซ่อมเครื่องจักร 3. ทำเอกสารติดต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมพนักงานในสายการผลิต

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 14,000 บาท (+โอที)
11 Jun 19
6 . QC Staffรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า 30% และ 100% 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋อง/Pouch/ทรายแมว 3. ตรวจสอบและทำรายงานวัตถุดิบที่จัดเก็บก่อนนำไปใช้และอายุมาก 4. จัดทำเอกสารรายงานผล 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jun 19
7 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ควบคุมดูแลประสิทธภาพในการทำงานของเครื่องจักร 3. วางแผนการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการผลิต

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jun 19
8 . Warehouse Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังให้ถูกต้องแม่นยำ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมาย 4. ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 (ยังไม่รวมโอที)
11 Jun 19
9 . พนักงานวางแผนจัดสายขนส่ง ประจำจังหวัดราชบุรี, คลองหลวง, โคราชรับสมัครด่วน !
1. วางแผนจัดรถขนส่งและบริหารวันรอให้เหมาะสม 2. วางแผนบริหารรถขนส่งให้เพียงพอต่อความต้องการของคลังสินค้า 3. ควบคุมและวางแผนด้านค่าขนส่งและวันรอของลูกค้าให้เหมาะสม 4. ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า เ...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
จังหวัดละ 1 อัตรา
Salary 16,000
10 Jun 19
10 . พนักงานระบบคลังสินค้า
1. ควบคุมระบบคลังสินค้า ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกคลังสินค้า 2. บริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เป็นศูนย์รวมการติดต่อประสานงานระหว่างคลังสินค้าและหน่วย...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 (ยังไม่รวมโอที)
10 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs