JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอาคาร นันทวัน (สำนักงานใหญ่)
- จัดซื้อ เสาะหา, ต่อรองราคา ร้านค้า และผู้รับเหมารายย่อย - จัดทำใบ Order Sheet เพื่ออนุมัติซื้อ - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูของวิศวกรประจำสำนักงานใหญ่ - ช่วยวิศวกรจัดพิมพ์รายงานประจำเ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
2 . ช่างเทคนิค (สาขาโยธา หรือไฟฟ้า)
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกทักษะงานก่อสร้างอาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
3 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
18 Jul 19
3 . วิศวกร O&M ประจำหน่วยงาน SCB ศูนย์แจ้งวัฒนะ
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร หน่วยงานแจ้งวัฒนะฯ
- รับ Work Order (ใบแจ้งซ่อม) จากผู้ใช้อาคาร - จัดทำ stock อุปกรณ์, เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet เพื่ออนุมัติซื้อเข้าสำนักงานใหญ่ - ช่วยวิศวกรจัดพิมพ์รายงานประจำเด...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
5 . ช่างเทคนิค ประจำหน่วยงาน (รังสิต-นวนคร)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ หมายเหตุ : สัมภาษณ์งาน Stock Yard Thai Obayashi รังสิต

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
5 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
18 Jul 19
6 . พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา 1.) ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 3.) ทำเอกสารจ่ายเช็คประจำเดือน 4.) กระทบยอดค้างจ่าย 5.) จัดเก็บเอกสาร และบันทึกบัญชีประจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
18 Jul 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs