JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
-คีย์ข้อมูล,จัดทำไฟล์ข้อมูล, เอกสารในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 18
2 . BA, PC พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว BURT'S BEES (เอ็มโพเรียม และเส้น BTS)
1. ขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. สร้างความประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ควบคุมดูแลสินค้า ณ จุดขาย 4. รวบรวม รายงานข้อมูลการขาย และ Stock ในแต่ละวัน 5. เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรม ตาม...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
2 Position
Salary 13,500 - 20,000+++
15 Jun 18
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs