JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายรถยนต์ รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ นำเข้า และให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมเบื้องต้นให้ก่อนเริ่มงาน

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jun 19
2 . พนักงานขับรถ ตรวจสอบรถเข้าใหม่รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรถเข้าใหม่จากท่าเรือ 2. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เสมอ 3. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-17.30 น.

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
3 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี/ ผู้ช่วยผู้จัดากรฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกจากเจ้าหน้าที่บัญชี 3.ตรวจสอบความถูกต้องการเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53, และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ....

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
4 . ช่างยนต์ รับสมัครด่วน !
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์รถนำเข้า ขับรถยนต์นำเข้าได้หลายหลายรุ่นยี่ห้อ สามารถตรวจเช็คระบบพื้นฐานของรถนำเข้าได้

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
5 . ผู้จัดการศูนย์บริการ (เซอร์วิส)รับสมัครด่วน !
- ดูแล/รับผิดชอบวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการด้านการรับรถ การซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ และตรวจสอบการคุณภาพรถใหม่ก่อนส่งลูกค้า และงานซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs