JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ออนไลน์)
1.ดูแลการขายสินค้าทางเว็ปไซร์ออนไลน์ 2.ดูแลด้านการสื่อสารและการตอบคำถามกับลูกค้าทางเว็บไซต์ และ Social media 3.การประสานงานระหว่างคู่ค้าภายนอกและภายใน 4.ดูแลรับผิดชอบการเปิด Sale Order ใบสั่งสินค้า...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
2 . TV Marketing Officer
1.รับผิดชอบด้านการวางแผนการตลาด และดำเนินการเสนอขายสินค้า ขององค์กรหรือสินค้าในช่องทางผ่านสื่อโทรทัศน์ (On Air) 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินงานที่รับผิดช...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
22 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
1.ตรวจสอบการตั้งหนี้ 2.ตรวจสอบ ภงด.3,ภงด.53,ภาษีซื้อ 3.บันทึกทรัพย์สิน,ติดทะเบียนทรัพย์สิน 4.ดึงรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์)
22 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารของฝ่ายการตลาด และประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานสนับสนุนการตลาด เช่น จัดแพ็คสินค้า,จัดโบชัวร์ เป็นต้น - งานที่เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชี,เอกสารการเบิกจ่าย เป็นต้น - งา...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs