บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด

THiNKNET ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างองค์กรและบุคคลากรในแนวทางที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหา และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
  • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
  • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ