บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นผู้นำตลาดด้านระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ และระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ เจ้าแรกในประเทศไทย รวมไปถึง ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการบริการหลังการขายครบวงจร ปัจจุบัน บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สะดวก ประหยัดและปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น “Technology For a Better Life” ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ขยายกิจการและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) ซึ่งเปิดโอกาสต้อนรับเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมประสบความสำเร็จไปกับเรา หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ที่รักความมั่นคงและก้าวหน้า ยินดีต้อนรับค่ะ ********************************************** Twister Platform is a new generation E commerce market. It is a complete platform to solve pain points of shopper and seller amongst the rise in online shopping . With an advanced Home /Share ( storage) LOCKER fitted in front of your property as the last mile service . The platform is convenient and comfortable to serve busy city lifestyles, making online shopping easy, secure and fast, ensuring no more missed deliveries. No routing call, No appointment and No standby • 100% Successful delivery • Real time delivery status tracking • Deliver Whenever wherever • Reduce logistics cost. It’s the best delivery solution for online shopping.
1.เงินรางวัล (โบนัส) 2.รางวัลอายุงาน 3.เงินกู้กรณีฉุกเฉิน 4.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 5.เบี้ยขยัน 6.คอมมิชชั่น 7.ค่าน้ำมัน 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.ปรับเงินประจำปี 10.ประกันอุบัติเหตุ 11.ตรวจสุขภาพประจำปี 12.สัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี 13.เสื้อฟอร์ม 14.ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 15.ทั้งนี้ผลตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานแต่ละตำแหน่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ผลประกอบการ และความสามารถเฉพาะบุคคล
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
25/37 ถนนกำแพงเพชร 6
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
ภายในบริเวณนอร์ธปาร์ค หลังสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง สามารถใช้เส้นทางได้ทั้งถนนวิภาวดี และถนนประชาชื่น