JobThai
บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจในการผลิตและส่งออก แป้งมันสำปะหลังแปรรูป ( Modified starch )เริ่มตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 28 ม.6 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง บนเนื้อที่ 43 ไร่ บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ที่มีคุณภาพสูงสำหรับลูกค้า เราจึงได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ในระบบ GMP/HACCP HALAL และ ISO 9001:2015 FSSC 22000 ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น เวียดนาม และอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประทศ จึงต้องการบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการของบริษัทฯ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ลาบวช - ลาแต่งาน - ที่พักฟรี - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินประจำปี - เงินรางวัลอายุงาน - ทำงานจันทร์ - ศุกร์
Contacts
บริษัท สยามสตาร์ช ( 1966 ) จำกัด
28 ม.6
Song Salueng Klaeng Rayong 21110