JobThai
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มลูกค้าFord AAT Hyundai Suzuki กระบวนการผลิต ทำแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก เป่าพลาสติก พ่นสี หุ้มหนัง ประกอบ ได้รับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ,IATF16949, ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการด้านมาตรฐานแรงงาน TLS 8001 บริษัทมีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
Benefits
1.ค่าตำแหน่ง (ตามโครงสร้างบริษัท) 2.เบี้ยขยัน 500,700,1000 ทุก 3 เดือนเพิ่มอีก 1,000 3.ค่าเช่าบ้านตามตำแหน่งงาน 4.ค่าโทรศัพท์ตามตำแหน่งงาน 5.ค่ากะกลางคืนวันล่ะ 70 บาท 6.ค่าทักษะ (ตามโครงสร้างบริษัท) 7.ค่าความร้อน 8.ค่าเบี้ยเลี้ยง 9.เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจบุคคลในครอบครัว 10.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.เยี่ยมคลอด เยี่ยมป่วย 12.เลี้ยงข้าวกลางวันฟรี 13.รถรับส่งฟรี สายสุขุมวิทพัทยาเหนือ-ศรีราชา บ่อวิน ระยอง (นิคมพัฒนา) 14.ลาพักร้อนสูงสุด 9 วัน 15.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 16.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 17.ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ) 18.โบนัส (ตามผลประกอบการ)
Contacts
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
44/2 ม.8 ถนนทางหลวง 3240
Pong Bang Lamung Chon Buri 20150