JobThai
บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือให้กับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ ขณะนี้มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ดังนี้
Benefits
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าใบ กว.
 • รถรับ-ส่ง
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าแรงประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินยืมไม่เสียดอกเบี้ย
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • เงินเบิกสวัสดิการ แต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบทฯ
 • Contacts
  บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
  413 ม.4 ซ.สิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน
  Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280