บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตซอฟท์แวร์พันธุ์ไทยทางด้าน ERP ( Enterprise Resources Planning ) MRP ( Material Requirement Planning ) SCM ( Supply Chain Management ) Financial Accounting รวมไปถึง Solution ต่างๆ เช่น EPR Mobile , Web Service เป็นต้น ปัจจุบันเราเป็นผู้นำที่มี Market Share สูงสุดในประเทศมากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าคอมมิชชั่น - ปรับค่าตำแหน่งตามความสามารถ - ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สัมนาประจำปี - จัดเลี้ยงปีใหม่ประจำปี - สวัสดิการกองทุนเพื่อสุขภาพ 120,000 ต่อปี เพือบรรเทาความเดือนร้อนและเร่งด่วน (หากใช้ไม่หมดทบไปปีถัดไป) - สวัสดิการกู้ยืมกรณีัมีความเดือดร้อน - ทำงานจันทร์ - เสาร์ 08.30 - 17.30
ติดต่อ
บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29 ซอย รามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: http://www.crystalsoftwaregroup.com
ใช้งานแผนที่