บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด
บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม 304 จัดตั้งใหม่ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Rubber Part) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานบีโอไอ ซึ่งกำลังขยายกิจการ จึงต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Benefits
1.ค่าเดินทาง 2.ค่าอาหาร 3.ค่ากะ 4.เบี้ยขยัน 5.ค่าปฏิบัติงานประจำเครื่อง 6.ชุดพนักงานฟรี 7.โบนัสประจำปี
Contacts
บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด
522 ม.7 เขตนิคมอุตสาหกรรม 304
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri 25140