1. บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156) โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงแรม คอนโด ถนน รถไฟฟ้า รฟม. ฯลฯ
2. บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling)
3. บริการตรวจสอบมลพิษทางเสียงด้วย Noise Contour
4. บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ
5. บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
6. ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่นตู้ตรวจวัด คุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ
Benefits
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัสประจำปีตามผลงาน
  • - ประกันสังคม
  • - อื่น ๆ
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
168/28 ถนนนาคนิวาส
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Fax: 02-530-0284-5, 02-530-0331 Ext.18
See Map