เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปิโตรเคมี สินค้าเกษตร สินค้าทางเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็คทรคนิกส์, เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม, อาหาร, อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน, ห้องครัว, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, ระบบคุณภาพ, กฎหมาย
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Contacts
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
1285/5 ถนนประชาชื่น
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800
See Map