JobThai
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (สังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) เปิดให้บริการรักษามาแล้วกว่า 25 ปี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน แบ่งเป็น 5 แผนก ได้แก่ 1. แผนกอายุรกรรม 2. แผนกผิวหนังและความงาม 3. แผนกฝังเข็ม 4. แผนกกระดูกและทุยหนา 5. แผนกหย่างเซิง สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (ย่านโบ๊เบ๊) - สาขาโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา (โค้งวัดศาลาลอย) - ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร (คลังยาศรีสมาน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ใกล้โรบินสันศรีสมาน) - สาขาศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตรงข้ามห้าง J-Park)
Benefits
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - อาหารกลางวันฟรี (กับข้าว 3 อย่าง) - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - วันหยุดนักขัตฤกษ์ มากกว่า 13 วัน/ปี - ลาพักผ่อนประจำปี ตามอายุงาน เริ่มต้น 8 วัน สูงสุด 12 วัน - ทุนการศึกษา - ค่าใบประกอบวิชาชีพ (บางตำแหน่ง) - ค่าภาษาจีน (บางตำแหน่ง) - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าทำงานล่วงเวลา - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน) - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - อื่นๆ ตามข้อตกลงของคลินิกฯ สวัสดิการอื่นๆ ทุนการศึกษาบุตร/ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/ คลอดบุตร/ ฌาปนกิจ / ของขวัญเยี่ยมไข้ / เงินกู้ยืม / รักษาพยาบาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี / ค่าเครื่องแบบ/ ยูนิฟอร์ม / พนักงานและครอบครัวตรวจรักษาภายในคลินิกแพทย์แผนจีนฟรี เป็นต้น
Contacts
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
14 ซ.นาคเกษม
Khlong Maha Nak Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100