บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 142/7 ถนนบางขุนนนท์
Bang Khunnon Bangkok Noi Bangkok 10700