JobThai
บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย สำหรับสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเอกซเรย์จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เช่น DRGEM CORP., 3DISC, Medical Standard ประเทศเกาหลี, VARIAN และ DUNLEE ประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้าประกอบด้วย 1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (Radiography X-ray System) ทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล 2. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X-ray System) ทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล 3. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography-CR) 4. ขุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital Radiography-DR) 5. ระบบบันทึกและรับ-ส่งภาพดิจิตอลทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System-PACS System) ุ6. หลอดเอกซเรย์ X-ray Tube และ CT Tube สำหรับเครื่องเอกซเรย์ทุกยี่ห้อ 7. อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ เสื้อตะกั่ว,ปลอกคอกันรังสี,Gonad Shield,ฉากกันรังสี, Pad Slide เป็นต้น ุ8. เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อกลางปี 2555 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มากด้วยประสบการณ์จากบริษัทขายและให้บริการเครื่องมือแพทย์ชั้นนำมาก่อน บริษัทฯ กำลังแสวงหาบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ขยันและตั้งใจในการทำงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ อันใกล้ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคง บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และมุ่งเน้นให้บุคคลากรทุกคน ทุกระดับชั้น มีความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างมั่นคงที่สุด อีกทั้ง บริษัทฯ คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย
Benefits
- มีเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง ในกรณีเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ - มีค่าคอมมิสชั่นและเบี้ยขยัน - สวัสดิการทั่วไปเป็นไปตามมาตราฐานกรมแรงงานกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด
586/209 หมู่บ้านพนาลี 19 (พฤกษาวิลล์ 55/2) ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง
Bang Chan Khlong Sam Wa Bangkok 10510
Directions
การเดินทาง: จากถนนรามอินทราก่อนถึงแฟชั่นไอซ์แลนด์ มีทางเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าถนนปัญญารามอินทรา เดินทางตามถนนปัญญารามอินทราตรงเข้ามาจนถึงสี่แยกลำกระโหลก ให้ตรงเข้าตามเส้นทางถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง จะผ่านชุมชนกีบหมู เดินทางจนถึงซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 ด้านซ้ายมือ ปากซอยมีร้าน 7-11 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงไปตามเส้นทางจนเจอหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 55/2 ผ่านป้อมยามแลกบัตร แล้วตรงเข้าไปให้หมู่บ้าน สังเกตซอย 23 ให้เลี้ยวซ้าย บริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือบ้านหลังที่สอง มีป้ายบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจน