บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยปัจจุบันองค์กร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ,ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และสถาบัน AFAQ&BestCERT (THAILAND) (AFAQ/UKAS) รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 ทำให้ผ่านข้อกำหนด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวง บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO: 9001:2015 ,มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO:17025
Benefits
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิต 3.ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เฉพาะตำแหน่ง) 4.ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง) 5.ค่าน้ำมันรถยนต์(เฉพาะตำแหน่ง) 6.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท ,งานมงคลสมรส,คลอดบุตร, 7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 8.โบนัส.ปรับค่าแรงประจำปี 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
48/124-125,48/126-127 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
Bang Rak Yai Bang Bua Thong Nonthaburi 11110